Κόκκινη είναι η Ήπειρος στον ευρωπαϊκό χάρτη της πανδημίας ο οποίος δημοσιοποιήθηκε με τα επικαιροποιημένα στοιχεία.

Το κόκκινο σε ολόκληρη την Περιφέρεια οφείλεται στον μεγάλο αριθμό κρουσμάτων του Νομού Ιωαννίνων.

Στον ευρωπαϊκό χάρτη η Θράκη, η Ανατολική Μακεδονία και η Θεσσαλία βρίσκονται στο σκούρο κόκκινο και αποτελούν τις πιο επιβαρυμένες περιοχές της χώρας.

Η Κρήτη, η Αττική και τα Νησιά του Αιγαίου βρίσκονται στο πορτοκαλί και όλες οι άλλες περιοχές έχουν περάσει στο κόκκινο.