fbpx
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ) επανέρχεται σε συνέχεια της παραγράφου 3α του (δ) σχετικού, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα στελέχη που υπηρετούν στο Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρινίου και συγκεκριμένα στην χορήγηση της Κανονικής άδειας (Κ.Α) τους, χωρίς να υφίσταται επιπλέον επιβάρυνση στο λοιπό προσωπικό.

Από τον Ιούλιο 2015, καθορίστηκε, με σχετική διαταγή ο νέος τρόπος λειτουργίας του αεροδρομίου, ως Κλιμάκιο Φύλαξης, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η στελέχωση συγκεκριμένων θέσεων φρούρησης, σε καθεστώς 24ωρών βαρδιών για όλο το έτος.

Οι υπηρεσίες λοιπόν που εκτελούνται σύμφωνα με το μηνιαίο προγραμματισμό της Μονάδας, αποτελούνται από τέσσερα (4) άτομα ανά θέση, σε εναλλαγή βάρδιας 1/3 χωρίς την δυνατότητα αντικατάστασης σε περιπτώσεις απουσίας στελέχους / στελεχών για οποιονδήποτε λόγο (Κανονική άδεια, Φύλλο Πορείας, αναρρωτική άδεια κλπ.) Η απουσία λοιπόν επιβαρύνει τους υπόλοιπους αυξάνοντας υπέρμετρα τις μηνιαίες εκτελούμενες ώρες εργασίας τους.

Παράλληλα επισημαίνουμε τα κάτωθι:

α) Σύμφωνα με τα ανωτέρω (α), (γ) σχετικά, η Κανονική άδεια χορηγείται υποχρεωτικά σε όλο το μόνιμο προσωπικό, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στις εξαιρέσεις όσοι εργάζονται σε καθεστώς βαρδιών, ενώ εάν δεν χορηγηθεί μέρος ή όλη η Κ.Α εξ υπαιτιότητας της Υπηρεσίας, το στέλεχος αποζημιώνεται για τις ημέρες αυτές.

β)   Από τις προβλέψεις του (β) σχετικού υφίστανται όργανα υπηρεσίας (ΑΚΕΦ, ΑΚΠ) που σχετίζονται με την φρούρηση των Μονάδων, ομοίως με τις περιπτώσεις στο Κλιμάκιο Αγρινίου, τα οποία εργάζονται σε καθεστώς βαρδιών των πέντε (5) όμως ατόμων, ενώ υπάρχει και πρόβλεψη για αντικατάσταση αυτών, από το καθεστώς των βαρδιών, κάθε τρεις (3) μήνες. Αυτή η σημαντική παράμετρος δίνει στο στέλεχος την δυνατότητα να αιτηθεί την χορήγηση της Κ.Α. του χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα κατά την περίοδο που εργάζεται σε βάρδιες..

γ) Τα στελέχη που εκτελούν υπηρεσία φύλαξης, όπως αυτή καθορίζεται στο (δ) σχετικό, εργάζονται συνήθως σε καθεστώς βαρδιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ομοίως δηλαδή με το καθεστώς όσων υπηρετούν στο Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρινίου, και συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

 

  • Εργασία σε καθεστώς βάρδιας των τεσσάρων (4) ατόμων, όπου σε περίπτωση που ένα άτομο απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο (Κανονική άδεια, Φύλλο Πορείας, αναρρωτική άδεια κλπ.) και για σχετικά σύντομο διάστημα (έως 20 ημέρες), προβλέπονται, με μέριμνα της Μονάδας, εναλλακτικοί τρόποι φύλαξης και όχι πάντως η επιβάρυνση των υπολοίπων τριώνστελεχών.
  • Εργασία σε καθεστώς βάρδιας των πέντε (5) ατόμων, όπου σε περίπτωση που ένα άτομο απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο (Κανονική άδεια, Φύλλο Πορείας, αναρρωτική άδεια κλπ.), προβλέπεται η αναδιάταξη σε βάρδια των τεσσάρων (4) ατόμων ή με μέριμνα της Μονάδας, εναλλακτικοί τρόποι φύλαξης.

 

Εργασία που δεν ξεπερνάει συνολικά τις σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως.

 

Αξιότιμε κ. Διοικητά, Αγαπητέ κ. Πρόεδρε της ΠΟΜΕΝΣ,

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ) τονίζει ότι σύμφωνα με τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας, επιβάλλεται από τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας η ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που βρίσκονται υπό τις ίδιες συνθήκες, ώστε να διασφαλίζεται η πραγμάτωση του Κράτους Δικαίου.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν λοιπόν όλα τα ανωτέρω σας καλούμε να ενημερώσετε αρμοδίως την Πολιτική και Στρατιωτική μας Ηγεσία, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επανεξέταση του τρόπου λειτουργίας στο Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρινίου, ικανοποιώντας το αίσθημα δικαίου και ίσης μεταχείρισης για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν σε αυτό.

Στους Βουλευτές που κοινοποιείται το παρόν, υπενθυμίζουμε την δημόσια πρόσκληση που έχουμε απευθύνει προκειμένου να τους ενημερώσουμε δια ζώσης για τα προβλήματα των εν’ ενεργεία στρατιωτικών της Αιτωλοακαρνανίας. Εντός της ατζέντας μας συμπεριλαμβάνεται και το συγκεκριμένο θέμα που αποτελεί πρωτεύον προτεραιότητα για τα μέλη μας που υπηρετούν στο Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρινίου.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.

 

Ο Πρόεδρος             Ο Γεν. Γραμματέας

Χονδρογιάννης Βασίλειος                                        Λεμονιάς Απόστολος

6983505262                                                          698351103

- Advertisement -

Τελευταία Νέα