ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ
Εθνική Τράπεζα: Πούλησε έναντι 125 εκατ. τις θυγατρικές στη Σερβία
Σύμβαση για την πώληση του 100% των θυγατρικών της στη Σερβία, Vojvodjanska Banka AD και NBG Leasing doo, καθώς και ενός χαρτοφυλακίου δανείων εταιρικών πελατών που…