fbpx
ΑρχικήΗΠΕΙΡΟΣΣυνεδριάζει το Δ.Σ. Αρταίων την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αρταίων την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

Συνεδριάζει την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων. Στην ημερήσια διάταξη υπάρχουν 39 θέματα:
Εισηγητής: Δήμαρχος

1.Ενημέρωση σχετικά με την αξιοποίηση του ΞΕΝΙΑ ως ξενοδοχείο και λήψη απόφασης για περεταίρω ενέργειες.

2.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αρταίων στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. ‘ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» και ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου.

3.Υποβολή πρότασης του Δήμου Αρταίων στην πρόσκληση 32/2016 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 με τίτλο “Ανάπτυξη/ βελτίωση υποδομών στέγασης και σίτισης και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας”

4.9η Τροποποίηση προγράμματος Εκτελεστέων έργων & σχεδίου δράσης έτους 2016

5.Έγκριση γνωμοδότησης της ειδικής συνεργάτιδας του Δήμου και πληρεξούσιου δικηγόρου κας Χαρίκλειας Σφαλτού η οποία αφορά την άσκηση ενδίκων μέσων ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά της αριθμ. 78/2016 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Άρτας.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας

6.Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης Παραλαβής και Πιστοποίησης παραδοτέων έργων  για την υλοποίηση της πράξης “Λειτουργία δρόμων και υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της Βίας- Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Αρταίων”
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ/κών

7.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ.365/2016 Α.Ο.Ε)

8. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. Μέτρων

9.Επιστροφή ποσού ασφαλιστικών εισφορών ως αχρεωστήτως καταβληθέν

10.Διαγραφή ποσών

11.Έγκριση της αριθμ. 371/2016 Α.Ο.Ε. η οποία αφορά «Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για ενίσχυση απόρων δημοτών εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων»

12.Προμήθεια τροφίμων για το ΚΚΜΠΑΠ έτους  2016 με απευθείας ανάθεση (είδη ζαχαροπλαστικής)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Αγροτικής Ανάπτυξης

13.Σύναψη σύμβασης παροχής των εργασιών περισυλλογής και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς λόγω αδυναμίας εκτέλεσης από το προσωπικό του Δήμου Αρταίων

14.Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου οχτώ (8) θέσεων στην Λαμπρινή Βασιλάκου που βρίσκεται  στην οδό Μαξίμου Γραικού 5 στην Άρτα
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και πρασίνου

15.Έγκριση πρακτικών επιτροπής καταστροφής εκποίησης και απόσυρσης κινητών πραγμάτων του Δήμου Αρταίων

16.Επί αιτήσεως του Γεωργίου Ψαρογιάννη για παράταση συμβατικής προθεσμίας εργασίας “Επανασπορά Γηπέδου Γραμμενίτσας και αντικατάσταση υπάρχοντος αρδευτικού δικτύου επί της Περιφερειακής οδού”

17. Έγκριση για χορήγηση άδειας μικρής κλίμακας για κοπές δένδρων εντός ορίων του Δήμου Αρταίων

18.Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης πρασίνου αθλητικών γηπέδων Δ. Αρταίων με ιδία μέσα

19.Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Αρταίων για το έτος 2017  Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

20.Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό των Θεοφανείων

21.Τροποποίηση των αριθμ. 455 & 481/2016 προηγούμενων αποφάσων του Δημοτικού Συμβουλίου οι οποίες αφορούν «Συνδιοργάνωση Παραμυθένιου Κάστρου»
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  ΤΥΔ

22.Παραλαβή μελέτης με τίτλο “Μελέτη ΚΕΝΑΚ για αλλαγή χρήσης από Πνευματικό Κέντρο σε Βρεφονηπιακό Σταθμό Κωστακιών”

23.Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών αντιμετώπισης προβλημάτων φυσικής καταστροφής

24.Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις Δημοτικές Ενότητες από το συνεργείο Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου

25. Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής φωτεινών σηματοδοτούμενων κόμβων

26.Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου” Στεγανοποίηση αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων”

27.Έγκριση 3ης παράτασης του έργου “Αγροτική οδοποία Τ.Κ. Αμμοτόπου (Αγ. Ανάργυροι- Κιάφα, Τζούκα – Κρανούλες και συν/σμός Αμπέλια – Παλιούρια

28.Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου ‘Διαμόρφωση παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων (Συμόρφωση στις νέες προδιαγραφές ασφαλείας)

29.Έγκριση Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος εργασίας “Συντήρηση δικτύου δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Φιλοθέης”

30.Έγκριση ή μη 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 2ου  τμήματος εργασίας “Συντήρηση δικτύου δημοτικού φωτισμού Δ.Ε. Φιλοθέης” (με το τμήμα αυτό ολοκληρώνεται η εργασία)

31.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος εργασίας  “Απομάκρυνση φερτών υλικών κεντρικού αντιπλημμυρικού αγωγού οδού Κομμένου”

32.Έγκριση ή μη 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 2ου  τμήματος εργασίας “Απομάκρυνση φερτών υλικών κεντρικού αντιπλημμυρικού αγωγού οδού Κομμένου”

33.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών 2ο συμπληρωματικό του από 29-2-2016 πρώτου πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου” Ολοκλήρωση δρόμου Μηλιανά Μεσσόπυργος”

34.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της εργασίας “Αντικατάστασης λόγω κλοπής συστήματος αντικεραυνικής προστασίας στον παιδικό σταθμό Χαλκιάδων

35.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του 1ου Τμήματος της εργασίας “Αποστραγγιστικών αυλάκων Δ.Ε. Αμβρακικού.

36.Επί αιτήσεως του Πανδή Μιχαήλ για διάλυση της από 23-9-2002 σύμβασης της μελέτης “Τροποποίηση- Επέκταση Γ.Π.Σ. Δήμου Αρταίων και Δημοτικών Διαμερισμάτων”

37.Επί αιτήσεως Γεωργίου Μπαλαούρα αναδόχου του έργου “Επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων” για παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου

38.Επί αιτήσεως Θωμά Χριστιά αναδόχου του έργου Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών (επισκευή τσιμεντοστρώσεων πεζοδρομίων τοίχοι αντιστήριξης βραχοπαγίδες ασφάλιση κλπ)

39.Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων

 

 

 

 

Πηγή

- Advertisement -

Τελευταία Νέα