fbpx
ΑρχικήΗΠΕΙΡΟΣΣυνεδριάζει το Δ.Σ. Αρταίων τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αρταίων τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 20:00. Στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται 46 θέματα.
Υπενθυμίζεται ότι της παραπάνω συνεδρίασης θα προηγηθεί στις 19:00 η ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το διάστημα από το Σεπτέμβριο 2014 έως 31 Αυγούστου 2016.
Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

Εισηγητής: Δήμαρχος
1.Θέσπιση της ΧΑΡΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ στο Δήμο Αρταίων
2.Προσδιορισμός χρεωστέας επιφάνειας για την επιβολή δημοτικών τελών και φόρων
3.Στρατηγικό σχέδιο (Master Plan) αξιοποίησης κοινόχρηστων χώρων και ανάδειξης του Αστικού Ιστού  Τ.Κ. Αρταίων
4.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινών και Ημιορεινών περιοχών Ν. Άρτας και Δήμου Αρταίων για την πράξη με τίτλο  «Επέκταση των Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διάθεσης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ –ΧΥΤΑ) 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.
5.Συγκρότηση επιτροπής αγροτικών θεμάτων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ/κών
6.Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων έτους 2017  (σχετ. η αρ. 286/2015 απόφαση Ο.Ε.)
7.Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου έτους 2016  (ΣΧΕΤ η αριθμ. 289 & 304 /2016 ΑΟΕ)
8.Αναμόρφωση προϋπολογισμού
9.Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αρταίων για κάλυψη άμεσων αναγκών επισκευής σχολικών μονάδων
10.Τακτική επιχορήγηση του Δήμου Αρταίων προς το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας –Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού Δήμου Αρταίων Ν.Π.Δ.Δ.
11.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων και εισπραχθέντων χρηματικών ποσών
12.Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση
13.Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χώρου λειτουργίας κυλικείου του Δημαρχιακού Μεγάρου
14.Διενέργεια διαγωνισμού για προμήθειες Δήμου Αρταίων και Νομικών του Προσώπων σύμφωνα με το  Ν.4111/2013
15.Τιμητική διάθεση τάφων
16.Τροποποίηση της αριθμ. 118/2016 Α.Δ.Σ. η οποία αφορά την Νομιμοποίηση εκπροσώπων σε πιστωτικούς λογαριασμούς
17.Παραχώρηση για χρήση του Πνευματικού Κέντρου Κωστακιών στον Πολ. Σύλλογο «Η ΠΑΝΑΓΙΑ» (αριθμ. 14/2016  Α.Σ.Δ.Κ.)

Εισηγητής Γενικός Γραμματέας
18.Καθορισμός ασκούμενων μαθητών ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ περιόδου 2016-2017
19.Αποδοχή αίτησης πρακτικής άσκησης καταρτιζομένου ΙΕΚ
20.Έγκριση για τη σύναψη σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account)  στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους (Θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων ) Α’ Κύκλος

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Παδείας
21.Ανασυγκρότηση σχολικής επιτροπής Α/θιας εκπαίδευσης
22.Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
23.Έγκριση για προβολή του Δήμου Αρταίων στο περιοδικό “Ξεναγός”
24.Επιχορήγηση  του λαογραφικού Ομίλου “Τα Τζουμέρκα”
25.Οργάνωση εκδήλωσης από το Δήμο Αρταίων με αντικείμενο την προβολή ντοκιμαντέρ του Νίκου Παπακώστα με θέμα “Τα Μνημεία της Άρτας”
26.Διοργάνωση εκδήλωσης  στα πλαίσια του έτους Μόραλη
27.Ορθή επανάληψη της αριθμ. 375/2015 απόφασης Δημ.Συμβουλίου που αφορά την συμμετοχή του Δήμου στην Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIA 2016″

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  ΤΥΔ
28.Έγκριση της αριθμ. 3/2016 Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής  του Δήμου Αρταίων που αφορά  την εισήγηση  προς το Δημοτικό Συμβούλιο  για το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αρταίων  έτους 2017 (άρθρο 63γ Ν. 3852/2010)
29.Τροποποίηση Προγράμματος εκτελεστέων έργων & σχεδίου δράσης έτους 2016
30.Αδυναμία εκτέλσης εργασίας αντικατάστασης λόγω κλοπής συτήματος αντικεραυνικής προστασίας στον Παιδικό Σταθμό Χαλκιάδων.
31.Έγκριση της αριθμ. 30/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η οποία αφορά την έγκριση της εισήγησης επί τροποποίησης του σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. 428 και Ο.Τ. 162 με τα της συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αρταίων.
32.Επί ενστάσεως του Βασ. Γκαρτζώνη νομίμου εκπροσώπου της ΤΕ “Β. Γαρτζώνης και ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. “ΙΡΙΣ ΕΡΓΩ Ε.Ε.” που αφορά την απόφαση της ΤΥΔ με αριθμ. Πρωτ. 23108/29-7-2016, περί απόρριψης της ειδικής δήλωσης διακοπής εργασιών του παραπάνω αναδόχου.
33.Έγκριση μελέτης του έργου Αντικατάσταση συνθετικών δαπέδων και επισκευή περίφραξης στα γήπεδα τένις στο Δήμο Αρταίων
34.Έγκριση μελέτης του έργου Επεκτάσεις δικτύου δημοτικού φωτισμού
35.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ηλεκτρολογική και υδραυλική σύνδεση υποβρύχιου συγκροτήματος σε γεώτρηση στο Εκθεσιακό κέντρο»
36.Επί αιτήσεως Λαμπρινής Γκαρτζώνη για παράταση εκτέλεσης του έργου  «Ηλεκτρολογική και υδραυλική σύνδεση υποβρύχιου συγκροτήματος σε γεώτρηση στο Εκθεσιακό κέντρο»
37.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Κατασκευή περιφράξεων ασφαλείας και συντήρης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων
38.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου  Αποκατάσταση ζημιών σε δρόμους και αύλακες για την αντιμετώπιση λόγω πλημμύρας
39.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Επικάλυψη αποστραγγιστικών αυλάκων Τα.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα, Ρόκκα, Πλησιών, και Κιρκιζατών και επισκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων Τ.Κ. Καλαμιάς,Χαλκιάδων και Καλοβάτου
40.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση τμήματος καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης –β’ φάση»
41.Γνωμοδότηση για τα ετήσια προγράμματα έργων της Δ/νσης Δασών Άρτας
42.Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
43.Σύσταση άτυπης επιτροπής για το καλλιτεχνικό έργο «Κατασκευή προτομής  Γιάννη Μόραλη»
44.Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων

Εισηγητής Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου
45.Έγκριση ή μη της αριθμ. 21/2016 Απόφασης του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου που αφορά Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
Εισηγητής Πρόεδρος ΝΠΔΔ Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π
46.Έγκριση ή μη της αριθμ. 88/2016 Απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π αφορά Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

ΠΗΓΗ

- Advertisement -

Τελευταία Νέα