fbpx
ΑρχικήΗΠΕΙΡΟΣΣυνεδριάζει την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο...

Συνεδριάζει την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων

                                   Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 1. Συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) στην Άρτα
 2. Αποδοχή παραχώρησης έκτασης 2.365,05m2 και 140,90 m2 εντός οικισμού Ροδευγής κατά χρήση από το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Ροδαυγής στο Δήμου Αρταίων, για ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου επ’ ωφελείας των Δημοτών»
 3. Κατάθεση προτάσεων του Δήμου Αρταίων στα πλαίσια της Διαβούλευσης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου»

                          Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικ/κών & Παιδείας

 1. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας & Διαχείρισης των Δημοτικών Κοιμητηρίων (αριθμ. 39/2017 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 2. Μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2018-2019
 3. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019
 4. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού (αριθμ. 571/2017 Α.Ο.Ε.)
 5. Έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης Γ’ Τριμήνου 2017 (αριθμ. 552/2017 Α.Ο.Ε.)
 6. Έγκριση της αριθμ. 548/2017 ΑΟΕ η οποία αφορά «Έγκριση ή μη πρακτικού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια: Προμήθεια εξοπλισμού για την ανάπτυξη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αρταίων (ομάδες ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι, Κ1 και Κ6)»
 7. Διενέργεια διαγωνισμού καυσίμων ετών 2018-2019 Δήμου Αρταίων και Νομικών του Προσώπων σύμφωνα με τον Ν.4111/2013
 8. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών
 9. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
 10. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση.
 11. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.
 12. Λύση μίσθωσης παραχώρησης χρήσης κοινόχρηστου χώρου
 13. Κατάργηση νεκροταφείου Αμμοτόπου και μεταφορά οστών με ίδια μέσα
 14. Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 4/2016 πράξης του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Γηροκομείο Γεωργίου & Σοφίας Μάτσου»  «Έγκριση Κοινωνικού Προϋπολογισμού έτους 2017»
 15. Έγκριση πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής εργασίας για την συντήρηση του παραποτάμιου πάρκου και του αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων
 16. Έγκριση πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής εργασίας για την ανακατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Κωστακιών
 17. Αναγνώριση οφειλής από την μη χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας έτους 2013 και γάλακτος έτους 2014 και πρώτου τριμήνου 2015 στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου και τρόπος καταβολής αυτής
 18. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής για ασφάλιστρα οχημάτων – μηχανημάτων- χορτοκοπτικών μηχανημάτων του Δήμου Αρταίων 2017
 19. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής και συντήρησης σηματοδοτούμενων κόμβων Δήμου Αρταίων 2017
 20. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης ασύρματου δικτύου Δήμου Αρταίων 2017
 21. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσίες ταχυμεταφορών courier 2017
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Εργασίες κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας ΔΕ Αμβρακικού & ΔΕ Φιλοθέης
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης οικοπέδου ιδιωτών (2η πιστοποίηση)
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Φιλοθέης»
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Εργασίες συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Ξηροβουνίου»
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής «Υπηρεσίες επιμόρφωσης προσωπικού»,

 

              Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου

 

 1. Αδυναμία εκτέλεσης με ιδία μέσα του Δήμου Αρταίων, της εργασίας «Εργασίες ανάπλασης σε νησίδες πρασίνου»
 2. Επί αιτήσεως Γεωργίου Ψαρογιάννη για παράταση συμβατικής προθεσμίας εργασίας με τίτλο «Επανασπορά Γηπέδου Γραμμενίτσας»

 

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού  Τουρισμού & Απασχόλησης

 

 1. Συμμετοχή του Δήμου Αρταίων στο περίπτερο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Έκθεση Τουρισμού GREEK EXPO TOURISM Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση δαπάνης

 

                                          Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος  ΤΥΔ

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 308/2015 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Αρταίων από το ελεύθερο εμπόριο»
 2. Έγκριση ή μη απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν τμήματος του συνεργείου μοτοποδηλάτων του κ. Κάτσινου Άγγελου επί της οδού Μαξίμου Γραικού για την είσοδο – έξοδο των προς έλεγχο τροχοφόρων
 3. Επί αιτήσεως του Κικιώνη Βλαδίμηρου για παράταση συμβατικής προθεσμίας υπηρεσίας «Ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων (Αρχιτεκτονικών –Αρχαιολογικών – Περιβαλλοντικών – Προσβασιμότητας) για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Ροδιάς».
 4. Επί αιτήσεως του Σωτηρίου Σφήκα για παράταση συμβατικής προθεσμίας έργου
 5. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τσιμεντοστρώσεων και αυλάκων ΔΕ Ξηροβουνίου – Φιλοθέης- Βλαχέρνας και Αμβρακικού».
 6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επεκτάσεις δικτύου Δημοτικού Φωτισμού»
 7. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικών οδών (επισκευή τσιμεντοστρώσεων, πεζοδρομίων, τοίχοι αντιστήριξης βραχοπαγίδες, ασφάλιση κλπ»)
 8. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της εργασίας «Καθαρισμός αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Ξηροβουνίου»
 9. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της εργασίας «Καθαρισμός αρδευτικών & αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Αμβρακικού
 10. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση Στέγης κτηρίου Δήμου Αρταίων επί της οδού Σκουφά (πρώην ΣΕΣ)»
 11. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Φιλοθέης»
 12. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για την «Συντήρηση παιδικών χαρών ΔΕ Βλαχερνών»
 13. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής για τον «Καθαρισμό ακτών Κορωνησίας»
 14. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου Οριζόντια σήμανση δημοτικών οδών
 15. Έγκριση δαπάνης για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
 16. Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων

 

                         Εισηγητής κ. Πρόεδρος  ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.

 1. Έγκριση της αριθμ.23/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΔΑ η οποία αφορά «Κατάρτιση και ψήφιση Εσωτερικών Κανονισμών ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.»

 

Εισηγητής κ. Πρόεδρος  Ν.Π.Δ.Δ.  Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.

 1. Έγκριση της αριθμ. 99/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού  Δήμου Αρταίων» Έγκριση διενέργειας προμηθειών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π» με διαγωνισμό από τον Δήμο Αρταίων και έγκριση σχετικής δαπάνης 410.522,00 ευρώ ως πολυετή δαπάνη ετών 2018-2019

                             Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας

 1. Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας
 2. Ανάκληση της αριθμ. 503/2017 προηγούμενης απόφασης Δημ. Συμβουλίου η οποία αφορά «Παραχώρηση δημοτικού ακινήτου για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους»
 3. Έγκριση των αριθμ. 82 & 83/2017 αποφάσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρταίων οι οποίες αφορούν παραχώρηση χώρου για στέγαση συλλόγων
 4. Διόρθωση της αριθμ. 167/2017 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 5. Έγκριση της αριθμ.18/2017 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία αφορά 11η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος 2017
- Advertisement -

Τελευταία Νέα