fbpx
ΑρχικήΗΠΕΙΡΟΣΣυνεδριάζει την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων

Συνεδριάζει την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων

Με 35 θέματα συνεδριάζει την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων.
Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:

Εισηγητής: Δήμαρχος
1.Δημιουργία γραφείου Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας της Αγροτικής Ανάπτυξης και της Απασχόλησης του Δήμου Αρταίων
2.Δημιουργία Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Άρτα
3.Στήριξη αιτήματος για στελέχωση με διδακτικό προσωπικό του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Άρτας
4.Έγκριση των υπ αριθμ. 1 & 2/ 2017 αποφάσεων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής οι οποίες αφορούν τροποποίηση σχεδίου πόλεως
5.Κατ’ αρχήν έγκριση για την αναγκαιότητα εκεύρεσης χώρου για τη χωροθέτηση Κεντρικής Πλατείας στον οικισμό Κεραματών Δήμου Αρταίων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικ/κών
6.Λήψη απόφασης για τη διενέργεια διαγωνισμών για προμήθειες Δήμου Αρταίων και Νομικών του Προσώπων σύμφωνα με το Ν. 4111/2013
7.Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
8.Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετ. μέτρων
9.Έγκριση πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για προμήθεια εορταστικού – διακοσμητικού υλικού, για προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού ΔΕ Αρταίων  προμήθεια φωτιστικών σωμάτων προς αντικατάσταση υπαρχόντων στις τοπικές κοινότητες
10.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής & πρωτόκολλα ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής  για συντήρηση κηποτεχνικών μηχ/των υπηρεσίας πρασίνου για το έτος 2016
11.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής & πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής για συντήρηση αντλιοστασίου Χανοπούλου κτίριο Νο 1& 2, για προμήθεια και τοποθέτηση παταριού εκδηλώσεων
12.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποσοτικής παραλαβής “Προμήθεια άλατος”
13.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής “Ηχητικής κάλυψης παραμυθένιου κάστρου για την περίοδο των Χριστουγέννων”
14.Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής & ποιοτικής παραλαβής  ημιβυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων
Εισηγητής Γενικός Γραμματέας
15.Ορισμός δύο (2) Δημ. Συμβούλων της μειοψηφίας ως μελών Εκτελεστικής Επιτροπής (Συλλογικού Πειθαρχικού Οργάνου)
Εισηγητής Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
16.Καθιέρωση  24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας  τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολ. Προστασίας και της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων για το έτος 2017
17.Έγκριση των αριθμ. 25/2016 και 48/2016 Αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί καθορισμού χρήσεων γής, στις περιοχές Αμπελίων Αμμοτόπου Άρτας και Φανερωμένης Άρτας, για λειτουργία δημοτικής σταβλικής εγκατάστασης (πρόχειρο κατάλυμα) δυναμικότητας 30 ανεπιτήρητων βοοειδών η κάθε μία”
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού
18.Κάλυψη ηχητικών αναγκών για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου 2017
19.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για την τέλεση του ετήσιου Δημοτικού Μνημόσυνου
20.Έγκριση και διάθεση δαπάνης για τον εορτασμό της Αγίας Θεοδώρας
21.Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού και της Καθαρής Δευτέρας έτους 2017
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Εθελοντισμού
22.Κάλυψη δαπανών για την πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 17-2-2017,στα πλαίσια του προγράμματος  «Αγωγή υγείας για τη σύγχρονη γυναίκα» που πραγματοποιεί το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΔΔΥΠΠΥ
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας και Πρασίνου
23.Αδυναμία ή μη της παροχής υπηρεσιών μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ Ιωαννίνων με ίδια μέσα για το έτος 2017
24.Αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών ανακατασκευής του χλοοτάπητα  στο γήπεδο Κωστακιών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  ΤΥΔ
25.Καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου (24ωρης λειτουργίας ) του συνεργείου Ηλεκτροφωτισμού
26.Έγκριση μελέτης του έργου  «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων»
27.Έγκριση μελέτης του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων»
28.Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
29.Ορισμός Επιτροπής παραλαβής μικρών έργων μέχρι του ποσού των 5.869,40€
30.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου “Βελτίωση υποδομών στην περιοχή ανάπλασης Τριγώνου”
31.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου Βελτίωση δημοτικής οδού από Επαρχιακή οδό Άρτας – Ροδαυγής (Σκαμιά) έως γέφυρα π. Αράχθου (ΔΕΗ) δυτικά Βλαχέρνας
32.Έγκριση ή μη 2ου πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του 2ου Τμήματος της εργασίας Αποστραγγιστικών αυλάκων ΔΕ Αμβρακικού
33.Επί αιτήσεως του Κων/νου Μπαλάφα η οποία αφορά παράταση της παράδοσης της προμήθειας αντλητικού συγκροτήματος  για το κλειστό γυμναστήριο Τ9
Εισηγητής Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου
34.Έγκριση της αριθμ. 24/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου και αφορά έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης
35. Έγκριση γνωμοδότησης του Δικηγόρου Άρτας κ. Μιχαήλ Νικολάου η οποία αφορά «Ενέργειες που πρέπει στις οποίες θα πρέπει να προβεί ο Δήμος Αρταίων  για να διεκδικήσει όλα τα αντισταθμιστικά οφέλη από τη λειτουργία του ΧΥΤΑ εντός των ορίων της Τ.Κ. Βλαχέρνας που είχαν αναληφθεί από τον πρώην  σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων πεδινής και Ημιορεινής Περιοχής Ν. Άρτας και σήμερα με τη μορφή ΦΟ.Σ.Δ.Α. ως λειτουργεί  αλλά και από οποιαδήποτε άλλη Αρχή και Υπηρεσία

- Advertisement -

Τελευταία Νέα