fbpx
ΑρχικήΗΠΕΙΡΟΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημ. Συμβουλίου την Τετάρτη 20-12-2017 και ώρα 18,30

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημ. Συμβουλίου την Τετάρτη 20-12-2017 και ώρα 18,30

ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. 95 παρ.4 του Ν.3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) σας καλούμε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Περιφερειακή οδός και Αυξεντίου, την Τετάρτη 20-12-2017 και ώρα 18,30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Στη συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Κ. Τσιρογιάννης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ανδρέας Λώλος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ THN 20-12-2017
ΤΑΚΤΙΚΑ
Εισηγητής: κ. Δήμαρχος
1. Λήψη απόφασης για επίλυση του θέματος της κυριότητας κατεχόμενων δημοτικών εκτάσεων από ιδιώτες στην Κάτω Παναγιά, Γλυκόριζο και Αγ. Γεώργιο Γλυκορίζου
2. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Οικ/κών & Παιδείας
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού (αριθμ. 630/2017 Α.Ο.Ε.)
4. Κατάρτιση κατάστασης απόρων δημοτών που χρήζουν βοήθειας εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων (αριθμ. 633/2017 Α.Ο.Ε.)
5. Κατάρτιση κατάστασης γεύματος αγάπης απόρων δημοτών εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων
6. Χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες του Δήμου μας εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων
7. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων
8. Επιστροφή ποσού που προέρχεται από λάθος χρέωση τετρ. μέτρων
9. Διαγραφή ποσών από λάθος χρέωση και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
10. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών
11. Συγκρότηση επιτροπής καταμέτρησης & εκτίμησης εκποιούμενων, εκμισθούμενων και μισθούμενων, κινητών και ακινήτων πραγμάτων
12. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και εκμίσθωσης ακινήτων
13. Λήψη απόφασης για διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση των καταστημάτων 1,2,3 & 4 της πλατείας Αγίων Αναργύρων.
14. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήματος Προμηθειών & Αποθηκών
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου
15. Επί αιτήσεως Ιωάννη Λάμπρη αναδόχου της εργασίας «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων Δήμου Αρταίων έτους 2017» για Παράταση σύμβασης
16. Επί αιτήσεως Ιωάννη Λάμπρη αναδόχου της εργασίας «Ανακατασκευή χλοοτάπητα στο γήπεδο Κωστακιών» για Παράταση σύμβασης Εισηγητής: κ Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων
17. Ανάκληση της αριθμ.691/2017 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορά «Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων στις θέσεις «Χειμαδιά» και «Μαραθιά» Τ.Κ. Λιμίνης, για λειτουργία σταβλικών εγκαταστάσεων»
18. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά το Σάββατο όπου παρέχεται αναπληρωματική μέρα ανάπαυσης όπως επίσης και πενθήμερης εργασίας από Τρίτη μέχρι και το Σάββατο, εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της φύσεως της λειτουργίας ή εργασίας τους καθιερωμένης ως μη εργάσιμης μέρας της Δευτέρας των υπηρεσιών Ηλεκτροφωτισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, της Υπηρεσίας Ληξιαρχείου της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Υπηρεσίας Καθαριότητας της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Αρταίων για το έτος 2018

Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τουρισμού & Απασχόλησης
19. Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου.
20. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό των Θεοφανίων
Εισηγητής: κ. Αντιδήμαρχος ΤΥΔ
21. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση αρδευτικού δικτύου από Νερόμυλο προς περιοχή Παράγκες της Τ.Κ. Καμπής»
22. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές αυλάκων και επεκτάσεις τεχνικών Δημοτικών οδών»
23. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές και επεκτάσεις τσιμεντόστρωτων οδοστρωμάτων Δήμου Αρταίων
24. Έγκριση του ΑΠΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση εγκαταστάσεων κοιμητηρίων»
25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περιφράξεων – δαπεδοστρώσεων ασφαλείας και συντήρησης παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων».
26. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Αμβρακικού»
27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση τμήματος Δημοτικής οδού στη θέση Βίραγκας Τ.Κ. Πολυδρόσου».
28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ομβροδεξαμενών στη θέση Παλαιοβορός και Φράξος στην Τ.Κ. Αμμοτόπου Δήμου Αρταίων»
29. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης για άρση επικινδυνότητας διέλευσης οχημάτων σε δημοτικούς και αγροτικούς δρόμους Δ.Ε. Αμβρακικού, Φιλοθέης, Ξηροβουνίου και Βλαχερνών»
30. Σύσταση επιτροπών οριστικής και προσωρινής παραλαβής έργων

Εισηγητής κ. Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Κ.Μ.Π.Α.Π.
31. Έγκριση της αριθμ. 107/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας – Παιδείας – Αθλητισμού – Πολιτισμού Δήμου Αρταίων» Αναμόρφωση προϋπολογισμού
Εισηγητής κ. Πρόεδρος Λιμενικού Ταμείου
32. Έγκριση της αριθμ. 24/2017 Απόφασης του Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου η οποία αφορά έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018
Εισηγητής κ. Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.
33. Έγκριση της αριθμ. 26/2017 Απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αρταίων (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.) η οποία αφορά έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018
Εισηγητής κ. Πρόεδρος Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών
34. Έγκριση της αριθμ. 22/2017 Απόφασης του Δ.Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης Χονδρεμπορίου Γεωργικών προϊόντων και Αποθηκών Πρακτορείων Μεταφορών η οποία αφορά έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018

Εισηγητής: κ. Γενικός Γραμματέας
35. Συγκρότηση Επιτροπών: α) Παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμηθειών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 Β) Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών του Δήμου Αρταίων σε εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
36. Ανανέωση παραχώρησης χρήσης ακινήτου άνευ ανταλλάγματος στο ΚΕΘΕΑ (αριθμ. 89/2017 απόφαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας

- Advertisement -

Τελευταία Νέα