Οι νοσοκομειακοί γιατροί διεκδικούν:

6ωρο – 5μερο – 30ωρο, με σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας.

Το πολύ μια εφημερία την εβδομάδα με ρεπό την επόμενη μέρα και επαρκή χρόνο ανάπαυσης, εντός του εφημεριακού χρόνου, κατά τη διάρκεια της 24ωρης εφημερίας.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και κατάργηση όλων των ελαστικών σχέσεων εργασίας.

«Δεν είμαστε διατεθειμένοι να γίνουμε δούλοι στο όνομα οποιασδήποτε “συμμόρφωσης”. Εμμένουμε στα πάγια αιτήματά μας! Απορρίπτουμε το σχέδιο νόμου και κάθε προϋπάρχουσα οδηγία για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας», καταλήγει η ΕΙΝΑΠ.