fbpx
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΠοια ελληνικά προϊόντα έχουν ζήτηση στην «ατμομηχανή» της Ευρώπης

Ποια ελληνικά προϊόντα έχουν ζήτηση στην «ατμομηχανή» της Ευρώπης

Στο στόχαστρο όλο και περισσότερων ελληνικών επιχειρήσεων µπαίνει η γερµανική αγορά λόγω του µεγέθους αλλά και της ισχυρής παρουσίας της ελληνικής οµογένειας. Τα περιθώρια ανάπτυξης στη Γερµανία, η οποία ήδη αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισµούς των ελληνικών προϊόντων, εκτιµάται πως είναι τεράστια, αρκεί να αναληφθούν µέτρα για την περαιτέρω προώθησή τους.

Μάλιστα, παράγοντες της αγοράς εκτιµούν πως η µεγαλύτερη οικονοµία της Ευρώπης θα µπορούσε υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε «γη της επαγγελίας» για τους Ελληνες εξαγωγείς και να αποτελέσει σταθερή πηγή άντλησης εσόδων σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. Σύµφωνα µε σηµείωµα του Γραφείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Βερολίνο, προοπτικές περαιτέρω παγίωσης και αύξησης µεριδίων στη γερµανική αγορά συγκεντρώνουν οι παρακάτω κλάδοι:

Με δεδοµένη την αύξηση των εστιατορίων µε εθνικές κουζίνες αλλά και την ανάπτυξη των καταστηµάτων delicatessen, τα ελληνικά τρόφιµα και ποτά έχουν σηµαντικά περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης των µεριδίων τους. Ηδη προϊόντα όπως η φέτα, ορισµένα νωπά, αποξηραµένα ή παρασκευασµένα οπωροκηπευτικά, το ελαιόλαδο, οι ελιές, τα ιχθυηρά, οι κατεψυγµένες ζύµες και το ούζο καταγράφουν ικανοποιητικές εξαγωγικές επιδόσεις χάρη στην παρουσία τους στις µεγάλες αλυσίδες διανοµής.

∆υναµική έχουν αναπτύξει και τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ (ιδιαιτέρως διάφορα είδη τυριών) και τα υψηλής ποιότητας προϊόντα που διατίθενται σε καταστήµατα delicatessen (τσάι, βότανα, κρόκος, µαστίχα, µέλι, συµπυκνωµένοι χυµοί κ.λπ.). Ανάλογη προοπτική έχουν και τα κρασιά, οι µπίρες και τα οινοπνευµατώδη ποτά. Ειδικά για το κρασί, σύµφωνα µε την ελληνική πρεσβεία, η πιστοποίηση των ελληνικών εστιατορίων της Γερµανίας και η συνακόλουθη αναβάθµιση της κάβας τους (ανάµεσα σε άλλα) µε ελληνικούς οίνους εκλεκτής ποιότητας θα οδηγούσε στην ενίσχυση της εικόνας τους σε απαιτητικό καταναλωτικό κοινό.

Όπως επισηµαίνεται στο σηµείωµα της ελληνικής πρεσβείας, οι προοπτικές για τα ελληνικά προϊόντα είναι ευοίωνες, εκτός από την ποιότητά τους και για έναν ακόµη λόγο: αρχίζουν και γίνονται πιο γνωστά στο ευρύ κοινό της Γερµανίας χάρη και στην αύξηση του τουριστικού ρεύµατος από τη Γερµανία στην Ελλάδα.

∆ιάφορα είδη προφίλ αλουµινίου, σιδηροσωλήνες, χαλκοσωλήνες και λοιπά υλικά ελληνικής προέλευσης βρίσκουν ευρεία χρήση στον κατασκευαστικό κλάδο της Γερµανίας, ο οποίος τα τελευταία έτη καταγράφει µεγάλη άνοδο. Κρίνεται ωστόσο ότι δεν έχουν εξαντλήσει τις δυνατότητές τους και µπορούν να υποκαταστήσουν εισαγωγές από άλλες χώρες. Με δεδοµένο µάλιστα ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα αναµένεται να συνεχίσει να είναι έντονη, χάρη και στα προγράµµατα της γερµανικής κυβέρνησης για την αύξηση των δηµοσίων επενδύσεων στον τοµέα της ενεργειακής αναβάθµισης των κτιρίων.

Καλές προοπτικές έχουν και τα πάσης φύσεως ηλεκτρολογικά υλικά (αγωγοί, καλώδια, λαµπτήρες κ.λπ.), αλλά και οι ηλεκτρικές συσκευές, οι οποίες συνδέονται µε τις κατασκευές. Επιπλέον, οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες έχουν δυνατότητα ανάληψης κατασκευαστικών έργων αυτοτελώς αλλά και µέσω συνεργασιών µε γερµανικές εταιρείες, οι οποίες διαθέτουν πρόσβαση σε χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις. Η διµερής συνεργασία µπορεί να αφορά σε ανάληψη έργων τόσο στη γερµανική επικράτεια όσο και σε τρίτες χώρες.

Οι διαχρονικά ικανοποιητικές και σταθερές επιδόσεις της χώρας µας στην κατηγορία των φαρµακευτικών προϊόντων στη γερµανική οικονοµία επιβεβαιώνουν τις δυνατότητες των ελληνικών φαρµακευτικών προϊόντων. Ωστόσο, όπως επισηµαίνει η ελληνική πρεσβεία απαιτείται «επισταµένη παρακολούθηση του ανταγωνισµού και επαγρύπνηση για την διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και των εξελίξεων στην αγορά». Να σηµειωθεί πως η Γερµανία εξακολουθεί να τηρεί πρακτική σύναψης συµβολαίων µε εθνικές φαρµακοβιοµηχανίες άλλων χωρών, τόσο για να συµπιέσει το κόστος παραγωγής όσο και να προωθήσει συµπράξεις µε αξιόλογες εταιρείες στον τοµέα της έρευνας και καινοτοµίας.

Αύξηση µεριδίου ορισµένων πρώτων υλών και προϊόντων προς εξυπηρέτηση των αναγκών της γερµανικής βιοµηχανίας θα µπορούσε να επιτευχθεί µέσα από την ανάπτυξη ενός συστήµατος υπεργολαβιών, είτε µέσα από την ανάθεση τµηµάτων παραγωγικών προγραµµάτων (παθητική τελειοποίηση), είτε µέσα από τη µεταφορά τµηµάτων παραγωγικής γραµµής τους στην Ελλάδα. Προς την κατεύθυνση αυτή, έχει εγκαθιδρυθεί το 2012 η διαδικτυακή πλατφόρµα «ProGreece», κατόπιν πρωτοβουλίας του γερµανικού ΥΠΕΞ/ γενικού προξενείου Γερµανίας στη Θεσσαλονίκη, του ΕΒΕΘ, του ΣΒΒΕ και του Ελληνογερµανικού Βιοµηχανικού και Εµπορικού Επιµελητηρίου.

Πέραν των ανωτέρω «παραδοσιακών» κατηγοριών εξαγωγών ελληνικών προϊόντων, σηµαντικές προοπτικές διαθέτουν επίσης οι κλάδοι καινοτοµιών αιχµής και υψηλής τεχνολογίας, πληροφοριακών συστηµάτων, περιβαλλοντικής τεχνολογίας, ενέργειας, ΑΠΕ, διαχείρισης απορριµµάτων, στερεών & υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων, φυτικών καλλυντικών/παραφαρµακευτικών προϊόντων κ.λπ.

Τα σημεία «κλειδιά» της επιτυχίας

Σύµφωνα µε την ελληνική πρεσβεία, προκειµένου τα ελληνικά προϊόντα να καταφέρουν να αυξήσουν την απήχησή τους στη γερµανική αγορά χρειάζεται η οργανωµένη, επίµονη και στοχευµένη προσπάθεια των Ελλήνων εξαγωγέων.

Ειδικότερα απαιτείται:

  • ∆ιάθεση πόρων, προκειµένου να τοποθετηθούν κατάλληλα τα εξαγόµενα προϊόντα ή οι προσφερόµενες υπηρεσίες
  • Συνεπής και αδιάλειπτη παρουσία µέσω: εταιρικής ιστοσελίδας, διεθνών εµπορικών εκθέσεων, κλαδικού Τύπου, επιχειρηµατικής αλληλογραφίας, αλλά και κατ’ ιδίαν συναντήσεων
  • Προσήλωση στην τήρηση διαδικασιών και προδιαγραφών Προσπάθεια για επίτευξη οικονοµιών κλίµακας, και τέλος
  • Αφοσίωση στη στοχευµένη προσπάθεια και όχι διάσπαση σε µεµονωµένες και αποσπασµατικές δράσεις.

Επιπλέον, στη διαµόρφωση στρατηγικού σχεδίου πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής δυο στοιχεία: πρώτον η κατά κεφαλήν και πλεονάζουσα αγοραστική δύναµη στη Γερµανία, και δεύτερον η πυκνότητα και η κατανοµή της ελληνικής οµογένεια.

Πηγή

- Advertisement -

Τελευταία Νέα