fbpx
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΚαταργούν 7 Κέντρα Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων

Καταργούν 7 Κέντρα Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων

■ Ξεσηκώνονται σε Καλαμάτα, Κόρινθο, Άρτα, Γιάννενα,
   Ξάνθη, Παρανέστι και Άργος Ορεστικό.
■ «Θέλουν πίσω» τα στρατόπεδα. 
Σε κινητοποιήσεις αναμένεται να προχωρήσουν δήμοι, φορείς, αλλά και απλοί πολίτες και ελεύθεροι επαγγελματίες εν όψει της προωθούμενης κατάρ­γησης, έως τα τέλη Ιανουάριου 2018, των Κέντρων Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) -αρχικά- σε επτά πόλεις.
Η κατάργηση των επτά στρατοπέ­δων εκτιμάται ότι θα αποφέρει κέρδη 90 εκατ. ευρώ στα ταμεία του υπουρ­γείου Εθνικής Άμυνας και εξυπηρετεί το οργανόγραμμα των Ενόπλων Δυνά­μεων μετά τη μείωση της στρατιωτικής θητείας σε 9 μήνες.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα Κέ­ντρα Νεοσυλλέκτων Καλαμάτας, Κορίνθου, Άρτας, Παρανεστίου Δράμας και Άργους Ορεστικού Καστοριάς, για το 625 Τάγμα Πεζικού Ιωαννίνων και το 557 Τάγμα Πεζικού Ξάνθης.
Παραμένουν εφεδρικά το Σύνταγμα Ευζώνων στο Μεσολόγγι, και τα Κέντρα Νεοσυλλέκτων σε Πάτρα και Τρίπολη. Οι κινητοποιήσεις των τοπικών φο­ρέων και δήμων αναμένονται δυναμι­κές καθώς οι τοπικές κοινωνίες φοβούνται την προοπτική μετατροπής των εγκαταστάσεων των στρατοπέ­δων σε κέντρα υποδοχής ή φιλοξενίας προσφυγών και μεταναστών. Εξαίρεση φαίνεται να αποτελεί μέχρι στιγμής η Καλαμάτα, όπου οι αντιδράσεις δημάρχων και Βουλευτών, αν και δεν μπόρεσαν να συμβάλουν στην ακύρωση της απόφασης κατάργησης του τοπικού ΚΕΝ, πέτυχαν τη μετατροπή του σε Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΣΠΕΝ). Έτσι θα διατηρηθεί μία δύνα­μη 400- 500 ατόμων (αξιωματικών και πολιτικού προσωπικού) που θα εξυπηρετεί την περιοχή της Νοτιοδυ­τικής Ελλάδας. Οι στρατιώτες θα πη­γαίνουν στην Καλαμάτα αφού έχουν ορκιστεί και αξιολογηθεί, και θα περ­νούν από το αναγκαίο στάδιο εκπαί­δευσης πριν αναχωρήσουν για τη μο­νάδα της ειδικότητάς τους.
Όσο αφορά στο ΚΕΝ Άρτας οι περιπέτειες του κρατάνε χρόνια, όπως και στη περίπτωση του ΚΕΝ στο Παρανέστι, όπου είχε κλείσει πριν από το 2004 και άνοιξε επί υπουργίας Σπήλιου Σπηλιωτόπουλου επί Ν.Δ., για να ξανακλείσει τώρα. Το Δημοτικό Συμ­βούλιο Άρτας όχι μόνο ζητά τη διατή­ρηση του ΚΕΝ στην πόλη του, αλλά επιδιώκει και την αναβάθμιση του σε Κέντρο Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
«Επειδή πολλά είναι αυτά που ακούγονται ή γράφονται για την τύχη του ΚΕΝ, αυτό που ζητάμε είναι η παραμο­νή του στην Άρτα, αλλά και η αναβάθ­μιση του, όπως ήταν παλαιοτέρα, σε ΚΕΥΓ, με παράλληλη αύξηση του αριθμού των στρατιωτών που θα έρ­χονται στην Άρτα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην εισήγησή του ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.
Διευκρινίζεται ότι το υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει καταρτίσει από τις αρχές Φεβρουάριου 2017 σχέδιο αναδιοργάνωσης του συστήματος κατάταξης υποδοχής και εκπαίδευσης των νεοσύλλεκτων Οπλιτών, το οποίο προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των ΚΕΝ και την αντικατάστασή τους από 13 Σημεία Κατάταξης σε υφιστάμενες Μονάδες στην Αττική, τη Βοιωτία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου.
Σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση των χώρων και των υποδομών, σύμ­φωνα με πηγές του υπουργείου το θέ­μα προσεγγίζεται σε συνδυασμό με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και τις οικο­νομίες κλίμακος, λόγω κρίσης.
- Advertisement -

Τελευταία Νέα