fbpx
ΑρχικήΗΠΕΙΡΟΣΙσότιμη και δίκαιη συνεισφορά των δημοτών στα ανταποδοτικά τέλη του Δήμου

Ισότιμη και δίκαιη συνεισφορά των δημοτών στα ανταποδοτικά τέλη του Δήμου

Με στόχο την ίση μεταχείριση όλων των πολιτών και την αποκατάσταση αδικιών που υπήρχαν για χρόνια, προσδιορίστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, η χρεωστέα επιφάνεια για την επιβολή ανταποδοτικών δημοτικών τελών. Τα τέλη αυτά δεν συνιστούν φόρο, αλλά προβλέπονται από το νόμο ως ανταποδοτικα και επιβάλλονται για τις παρεχόμενες από τους Δήμους υπηρεσίες καθαριότητας, κοινόχρηστων χώρων (οδών, πλατειών κ.α.) ηλεκτροφωτισμού.
Ο Δήμος Αρταίων δίνει τη δυνατότητα σε όσους πολίτες πιστεύουν ότι έχει υπάρξει λάθος υπολογισμός της χρεωστέας επιφάνειας των ανταποδοτικών τελών, να κάνουν ένσταση και στη συνέχεια  θα πραγματοποιούνται άμεσα επιτόπιες αυτοψίες από μηχανικούς του Δήμου.

Στην Άρτα υπήρχαν δημότες που δεν πλήρωναν ανταποδοτικά τέλη για πολλά χρόνια (κάτι που αντιστοιχεί σε ποσό 400.000 ευρώ ετησίως), εις βάρος όσων πλήρωναν κανονικά τις υποχρεώσεις τους, ενώ υπήρχαν και άλλοι που έκαναν κτιριακή επέκταση στο σπίτι τους, αλλά κρατούσαν την ίδια παροχή ρεύματος (ενδεικτικό ότι σε γειτονικά χωριά με σχεδόν ίδιο πληθυσμό, υπήρχαν 1500 παροχές στο ένα και 192 στο άλλο!). Αυτή η κατάσταση σε συνδυασμό με την δυσκολία αποπληρωμής των λογαριασμών της ΔΕΗ από τους πολίτες, λόγω κρίσης, έχει επιφέρει μείωση στα ανταποδοτικά τέλη σχεδόν στο 1.000.000 ευρώ ετησίως για το Δήμο Αρταίων, με αποτέλεσμα να συμπληρώνει ο Δήμος το ποσό αυτό από δημοτικούς πόρους, στερώντας έργα και παρεμβάσεις από τους πολίτες.

Με την αποκατάσταση αυτής της αδικίας, θα μπορέσει ο Δήμος όχι μόνο να εισπράξει αυτά τα χρήματα, αλλά μόλις ομαλοποιηθεί η κατάσταση και πληρώνουν όλοι δίκαια και αντικειμενικά τα χρήματα που τους αναλογούν, αυτά θα επιστρέφονται στην Αρτινή κοινωνία με ανταποδοτικές παρεμβάσεις και έργα. Παράλληλα, τότε θα εξεταστεί η δυνατότητα οριζόντιας μείωσης των ανταποδοτικών τελών για όλους τους πολίτες.
Πάντως, ήδη, ο Δήμος Αρταίων ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των απόρων πολιτών και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων έχει αποφασίσει, ότι στα τέλη του 2017 θα υπάρχουν σημαντικές μειώσεις, από 50% έως και 100%.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 9 Αυγούστου 2013 είχε συναφθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του Δήμου Αρταίων και εξειδικευμένης εταιρίας για την τρισδιάστατη καταγραφή των κτισμάτων και περιβάλλοντος χώρου (αεροφωτογράφιση) που χαρακτηρίζονται προς επαγγελματική και οικιακή χρήση, επί ενός σύγχρονου υποβάθρου ολόκληρης της έκτασης του Δήμου. Στα πλαίσια αυτά αλλάχθηκαν το 2013 τα τετραγωνικά μέτρα σε 8.000 παροχές περίπου και απέμεινε η αλλαγή σε 20.000 περίπου παροχές.

Η τωρινή δημοτική αρχή προέβη στην αλλαγή των παροχών αυτών προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να καταγραφούν όλα τα κτίσματα και περιβάλλοντος χώρου που χαρακτηρίζονται προς επαγγελματική και οικιακή χρήση.

Να σημειωθεί, ότι ως επιφάνεια υποκείμενη στο τέλος καθαριότητας λογίζεται:

α) Προκειμένου για ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στεγασμένα ή και μη, η συνολικά φωτιζόμενη από τη ΔΕΗ επιφάνεια, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ωφέλιμο ή όχι χώρο. Συνυπολογίζονται συνεπώς στο εμβαδόν του ακινήτου, οι επιφάνειες που καταλαμβάνουν οι τοίχοι του κτιρίου ή τα τυχόν τοιχεία του ακάλυπτου χώρου (ΣτΕ 1569/90 ΔιΔικ 1991 σελ. 1325), ο χώρος που καταλαμβάνει ο ανελκυστήρας της οικοδομής- όχι όμως και τα κενά κάθε ορόφου που είναι αναγκαία για την κίνησή του (ΣτΕ 1569/90)- και τα πατάρια (ΣτΕ 73/1992 ΔιΔικ 1992 σελ.453).

β) Προκειμένου για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στεγασμένα ή μη, η συνολικά χρησιμοποιούμενη ή δυνάμενη να χρησιμοποιηθεί επιφάνεια (ΣτΕ 3774-3775/84)
Η έλλειψη μετρητή χρηματοδότησης σε ένα χώρο ή η διακοπή της ηλεκτροδότησης αποτελεί τεκμήριο ότι ο χώρος αυτός δεν χρησιμοποιείται (ΣτΕ 899/84, ΤρΔΠρΝαυπλ 83/90 ΔιΔικ 1991 σελ. 953).
γ) Για τον προσδιορισμό σε τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας των θερμοκηπίων, δεν λαμβάνονται υπόψη οι χώροι που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη δημιουργία αγροτικών εκμεταλλεύσεων με ελεγχόμενες συνθήκες κλιματισμού (άρθρο 16 παρ. 6 Ν 2130/93).

δ) Για ημιυπαίθριους και λοιπούς χώρους που τακτοποιούνται με τη διαδικασία του νόμου 3843/2010, η αλλαγή της χρήσης του ακινήτου που επέρχεται με την υπαγωγή στο νόμο αυτό, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των τελών καθαριότητας (άρθρο 22 παρ. 5 γ Ν 3897/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 33 παρ. 2 του Ν 3937/2011, Εγκ. ΥΠΕΚΑ 1463/28-01-2011).

ε)Για τις κατοικίες που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές, δεν συνυπολογίζονται στη χρεωστέα επιφάνεια οι χώροι σταυλισμού και οι λοιποί εκτός της κύριας κατοικίας που δεν προορίζονται για οίκηση, όπως οι αποθήκες, τα υπόστεγα κ.λ.π. (άρθρο 2 παρ. 1 εδάφιο γ΄Ν 25/75).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ αγροτική περιοχή χαρακτηρίζεται κάθε Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα της οποίας πολυπληθέστερος οικισμός έχει λιγότερους από 2.000 κατοίκους. Ο χαρακτηρισμός του συνόλου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ως αστική και αγροτική γίνεται βάσει του συγκεντρωμένου πληθυσμού του πολυπληθέστερου οικισμού της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας (δηλαδή δεν λαμβάνεται υπόψη ο διασπαρμένος πληθυσμός). Επομένως σε όλες τις αγροτικές περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αρταίων εκτός της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Αρταίων και της Δημοτικής Κοινότητας Κωστακιών, οι οποίες έχουν πληθυσμό πάνω  από 2.000 κατοίκους, από την επιβολή δημοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας, δεν συνυπολογίζονται στη χρεωστέα επιφάνεια οι χώροι σταυλισμού και οι λοιποί εκτός της κύριας κατοικίας που δεν προορίζονται για οίκηση, όπως οι αποθήκες, τα υπόστεγα κ.λ.π.

 

 

 

πηγή

- Advertisement -

Τελευταία Νέα