fbpx
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΈπιασε τόπο η επιστολή του Προέδρου της Ένωσης Φοροτεχνικών Άρτας – Φιλιππιάδας...

Έπιασε τόπο η επιστολή του Προέδρου της Ένωσης Φοροτεχνικών Άρτας – Φιλιππιάδας Γ. Θεοδόση προς την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος

Ουσιαστική και καθοριστική ήταν η επιστολή του Προέδρου της Ένωσης Φοροτεχνικών Άρτας – Φιλιππιάδας, Γιώργου Θεοδόση, προς τις Ομοσπονδίες Βενζινοπωλών και Πρατηριουχων Ελλάδος. Καθώς η (ΟΒΕ), έστειλε άμεσα υπόμνημα στο Υπουργείο και την ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τα επιχειρήματα της επιστολής του κ. Θεοδόση.

 

Ακολουθεί το υπόμνημα της ΟΒΕ.

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Β.Ε.
Λόντου 8 10681 Αθήνα · Τηλ.:(210) 3810783-4 · Fax.: (210)3301977
E-Mail: info@obe.gr – Internet:http://www.obe.gr

Αρ. Πρωτ.7140
Αθήνα, 11/1/2019

Προς
1ον Υφυπουργό Οικονομικών
κα. Αικατερίνη Παπανάτσιου
2ον Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
Διοικητή κ. Γ. Πιτσιλή

Εξαιρετικώς επείγον

Θέμα: Συνέχιση συζήτησης με τα αρμόδια στελέχη σας λόγω των ανυπέρβλητων δυσχερειών στην εφαρμογή των Αποφάσεων – πολ. 1195/24.10.2018 και 1208/23.11.2018. Επανάληψη του αιτήματος για παράταση εφαρμογής.

Αξιότιμοι κα Υφυπουργός και κύριε Διοικητά,

Σχετικά με το ως άνω θέμα παρακαλούμε σημειώσατε τα ακόλουθα:

1. Στα από 28.12.2018 έγγραφά μας με αριθμό πρωτοκόλλου 7137 και 7138 σας ενημερώσαμε για τις αλλεπάλληλες συναντήσεις μας με τα αρμόδια στελέχη σας (τελευταία συνάντηση την 27/12/2018) όπου εξετάσαμε όλα τα τεχνικά θέματα για την εφαρμογή τόσο της απόφασής – ΠΟΛ.1195/2018, όσο και της απόφασης – ΠΟΛ.1208/2018.

Επιπλέον θεωρούμε βέβαιο ότι σας ενημέρωσαν για όσα συζητήσαμε μαζί τους και ιδίως για τους λόγους που κάνουν επιτακτική την ανάγκη της παράτασης των προθεσμιών, προκειμένου να επιλυθούν οι δυσκολίες τις οποίες θα επαναλάβουμε ενδεικτικά πιο κάτω.

Επίσης παρακαλέσαμε να μας δοθούν άμεσα και οι αναγκαίες γραπτές διευκρινήσεις για να απαντηθούν τα πολλά και συγκεκριμένα ερωτήματα που έχουν προκύψει λόγω της μεγάλης ιδιαιτερότητας που ήταν αναμενόμενο να έχουν όλες αυτές οι νέες ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις που στην ουσία καθιστούν ανασφαλές και αναξιόπιστο το σύστημα εισροών – εκροών, δηλαδή «την μητέρα όλων των ηλεκτρονικών εφαρμογών» για τον καθοριστικό έλεγχο της διακίνησης των καυσίμων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων, (το οποίο ως γνωστόν απετέλεσε το νομοθετικό καύχημα όλων των Κυβερνήσεων).

Αντί όλων αυτών των γραφειοκρατικών και νέων υποχρεώσεων με επι πλέον μέσο κόστος ανά πρατήριο 1.500 έως 2.000 ευρώ και ετήσια πρόσθετη συνδρομή τεχνικής κάλυψης 1.000 έως 1.200 ευρώ, αναρωτιόμαστε πως τα στελέχη σας αντί να εξασφαλίσουμε τον επιδιωκόμενο (και από μας) στόχο, με τις γραφειοκρατικές και ατελέσφορες αυτές ρυθμίσεις, δεν σας πρότειναν, να καταστήσουμε το σύστημα εισροών – εκροών περισσότερο ασφαλές, αν στην αποκλειστική έκδοση της μοναδικής και απαραβίαστης «απόδειξης εσόδου» που ήδη εκδίδεται με ΦΗΜ, προστεθεί στις ήδη υφιστάμενες διατάξεις, ως υποχρεωτική η διάταξη που προβλέπει ότι η απόδειξη εσόδου από το σύστημα εισροών – εκροών,  αποτελεί υποχρεωτικά και τιμολόγιο, εφόσον αναγράφεται ( πέραν των οριζομένων στοιχείων, ο ΑΦΜ του πελάτη και αριθμός κυκλοφορίας, έτσι ώστε να ελέγχεται αυστηρά η φορολογική χρήση του από τον αποκλειστικό και πραγματικό αγοραστή του καυσίμου, είτε αυτός είναι επιτηδευματίας είτε όχι.

2. Νομοθετικές υπερβάσεις;

Α) Στην απόφασή σας (ΠΟΛ.1195/2018) γίνεται επίκληση της παρ. 9 του άρθρου 12 τον νόμου 4308/2014 (ΕΛΠ). Ωστόσο η εξουσιοδοτική διάταξη στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (νυν Διοικητή της ΑΑΔΕ) για να θέτει με απόφασή του «σε εφαρμογή τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και πληροφοριακά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που είναι, σύμφωνα με τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές, με σκοπό τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας», αφορά μόνο τα  εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης και όχι το τιμολόγιο.

Για το τιμολόγιο ο νομοθέτης στο νόμο 4308/2014, ορίζει την έκδοσή τους χωρίς ΦΗΜ, υπογραμμίζοντας ότι «η διασφάλιση των συναλλαγών είναι ζήτημα κρίσιμης σημασίας τόσο για τους συναλλασσόμενους όσο και τη φορολογική διοίκηση. Με βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ, η παράγραφος 1 ορίζει ότι τα εμπλεκόμενα σε μια συναλλαγή μέρη (πωλητής και αγοραστής) έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την αυθεντικότητα της προέλευσης, την ακεραιότητα του περιεχομένου…..»

Ορίζει ακόμη στην παρ. 3 του άρθρου 15, για το ηλεκτρονικό τιμολόγιο την δυνητική  ευχέρεια και εναλλακτικές δυνατότητες για την διασφάλιση της «αυθεντικότητας της προέλευσης και της ακεραιότητας του περιεχομένου του», μεταξύ των οποίων (ως δυνητική  ευχέρεια) προσθέτει και την «δ) Χρήση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 12».

Β) Στην απόφασή σας (ΠΟΛ.1208/2018), γίνεται επίκληση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010, όπως ισχύει.

Η παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 ορίζει «Τα υποκείμενα σε φόρο φυσικά και νομικά πρόσωπα των άρθρων 3 και 45 αντίστοιχα του ν. 4172/2013 (Α’ 167) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, τα δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων – στοιχείων, ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών»
Επίσης στο άρθρο 1 της ίδιας ως άνω  απόφασης, προκειμένου να καθορίσετε τα δεδομένα από τα  δύο είδη παραστατικών, τιμολόγια και ΑΛΠ, (και εδώ μπαίνει το ερώτημα, πως προκύπτει ότι πρέπει να διαβιβάζονται και όλα τα άλλα στοιχεία που αναφέρονται στο παράρτημα της απόφασής σας – ΠΟΛ.1195/2018), που υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά οι συγκεκριμένες οντότητες με τη χρήση Φ.Η.Μ., κάνετε αναφορά στις διατάξεις των άρθρων 8 και 12 του ν. 4308/2014, που προβλέπουν την έκδοσή τους.

Όπως όμως αναφέραμε πιο πάνω το άρθρο 8, για το τιμολόγιο, δεν προβλέπει την έκδοσή του με ΦΗΜ, όπως αντίθετα προβλέπει το άρθρο 12, όπου όταν πρόκειται για την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης, αυτή «γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που προβλέπει ο ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου».
Εν όψει των παραπάνω θεωρούμε ότι τόσο η  απόφασή σας (ΠΟΛ.1208/2018), όσο και η ΠΟΛ.1195/2018, δεν μπορούν να καταργήσουν το νόμο 4308/2014
(ΕΛΠ), ο οποίος με βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ, όρισε για τον τρόπο έκδοσης παραστατικών.

Ο σχεδιασμός του ηλεκτρονικού βιβλίου:

Επίσης αναρωτιόμαστε τι νόημα έχει όλο αυτό το σύστημα με δεδομένο το σχεδιασμό του ηλεκτρονικού βιβλίου που εύλογα φιλοδοξεί να διασυνδέσει και να ελέγχει όλες τις συναλλαγές της επιχείρησης και συνακόλουθα τις φορολογικές υποχρεώσεις.

3. Η αρχή της χρηστής διοίκησης και η αρχή της αμέριστης διοικητικής συνδρομής:

Κατά την ταπεινή μας άποψη, αυτά, όπως αντιλαμβάνεστε κα Υφυπουργός και κ. Διοικητά, όχι μόνο υπαγορεύονται από την αρχή της χρηστής διοίκησης, αλλά πολύ περισσότερο από την αρχή της αμέριστης διοικητικής συνδρομής και πρόνοιας για παραγωγικότερη βελτίωση υφιστάμενων ρυθμίσεων και συστημάτων και όχι πρόσθετης γραφειοκρατικής υπερφόρτωσης, όταν μάλιστα ρυθμίσεις σαν κι αυτές επιβάλλουν νέα οικονομικά βάρη στους διοικούμενους.

4.  Σας διαβιβάζουμε ενδεικτικά μερικά από τα πολλά παράπονα που πήραμε από Ενώσεις μας και Ενώσεις Λογιστών – Φοροτεχνικών:

«Μη ξεχνάτε ότι ειδικά στη επαρχία υπάρχουν εκατοντάδες επιχειρήσεις εκμετάλλευσης πρατηρίων που εκδίδουν χειρόγραφα ΤΠ-ΔΑ και ΔΑ, αθεώρητα όπως προβλέπει ο νόμος.
Γιατί πρέπει να επιβαρυνθούν με ένα κόστος για αγορά προγράμματος, μηχανισμού; Άλλη Ένωση μας γράφει «Υπάρχουν πολλά θέματα και προβλήματα που δημιουργούνται χωρίς να έχουν προβλεφθεί από την ΑΑΔΕ.  Για παράδειγμα  τι θα γίνει με τους πελάτες που αγοράζουν πετρέλαιο θέρμανσης με μπιτόνια από την εγκατάσταση (;) του πρατηρίου  και θα πρέπει να εκδοθεί ή ειδική ΑΛΠ θέρμανσης που περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία;»
Και άλλη επίσης: «Δεν μπορεί  να αναστατώνεται ένας κλάδος ολόκληρος από κάθε ασάφεια που αφήνει η κάθε ΠΟΛ ή απόφαση.
Ένωση επίσης Λ/Φ σημειώνει: «Πέρα από τους πρατηριούχους θα πρέπει ο κάθε λογιστής που έχει πελάτες που συναλλάζονται με πρατήρια να γνωρίσει τις ειδικές περιπτώσεις που ισχύουν για αθεώρητα γιατί σύμφωνα  με την ΠΟΛ.1208/2018 δεν πρέπει μετά από 1/1/2019 να εκπίπτουν ως δαπάνες τιμολόγια που δεν φέρουν σήμανση από ΦΗΜ
»

5. Εξαιρετικά κρίσιμες λεπτομέρειες και σοβαρά τεχνικά ζητήματα:

Πρόκειται λοιπόν για εξαιρετικά κρίσιμες λεπτομέρειες πάνω σε σοβαρά τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν από τη σύνδεση του υφιστάμενου συστήματος εισροών – εκροών, με τη σύνδεση στην πρόσθετη νέα εφαρμογή που μας επιβάλετε με τις ανωτέρω αποφάσεις σας, για έκδοση με τη χρήση Φ.Η.Μ και διαβίβαση ηλεκτρονικά, των παραστατικών πωλήσεων που αντικαθιστούν την πρωτογενώς εκδιδόμενη απόδειξη εσόδου, η οποία ήδη διαβιβάζεται μέσω του ισοζυγίου ημέρας!!

6. Επειδή η παραπάνω διασύνδεση των δύο συστημάτων (εισροών – εκροών και του νέου εμπορικού προγράμματος προκειμένου το δεύτερο να διαβάζει την «απόδειξη εσόδου» και να την ακυρώνει για αντικατάστασή της με τα προβλεπόμενα παραστατικά στην ΠΟΛ.1195/2018 με χρήση ΦΗΜ, δεν είναι εφικτή και τούτο λόγω μη συμβατότητας των πρωτοκόλλων επικοινωνίας των λογισμικών τους,

Επειδή επίσης η παραπάνω διασύνδεση τελεί υπό την επιφύλαξη της ειδικής προς τούτο πρόβλεψης (σχ. ίδατε στην ΠΟΛ.1161/26.6.2013 και ΠΟΛ.1009/4.1.2012),

Επειδή από τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε μικρό ποσοστό των πρατηριούχων κάτω από τις παραπάνω δυσκολίες, έχει εγκαταστήσει παράλληλα τα εμπορικά προγράμματα για την έκδοση των παραστατικών με τη χρήση ΦΗΜ και αυτό μάλιστα το ποσοστό δεν έχει τεστάρει την ετοιμότητα της λειτουργίας του,

Επειδή επικρατεί απόλυτη ασάφεια και πίεση και δεχόμαστε καταιγισμό ερωτήσεων από τα μέλη μας (γεγονός που αντιμετωπίζουν και οι δικές σας αρμόδιες υπηρεσίες), όπως ενδεικτικά:
• Αν οι διευκρινίσεις σας με το έγγραφο υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΑΕΦ Δ 1000472 ΕΞ 2019 – Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2019, ως προς τη διαδικασία διακίνησης και έκδοσης των παραστατικών πετρελαίου θέρμανσης ή και κίνησης που μεταφέρεται με συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής για να διατεθεί με το βυτιάκι εκτός εγκατάστασης του πρατηρίου, καλύπτουν εκτός από τις αποδείξεις λιανικής πώλησης χωρίς ΦΗΜ και τα εκδιδόμενα τιμολόγια;
• Αν η αποστολή πετρελαίου θέρμανσης ή κίνησης με Δελτίο Αποστολής σε πελάτη επιτηδευματία (πχ αλιέα, σχολείο, Δήμο, φούρνο, ξενοδοχείο κλπ) και έκδοση τιμολογίου στην προβλεπόμενη προθεσμία, αποτελεί συναλλαγή εκτός έδρας και επομένως καλύπτεται από το παραπάνω έγγραφό σας;
• Αν στις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις ακυρώνεται κάθε φορά η πρωτογενώς εκδιδόμενη «απόδειξη εσόδου» από το σύστημα εισροών – εκροών για να αντικατασταθεί με στοιχείο διακίνησης (δελτίο αποστολής) το οποίο όμως απαιτεί μόνο ποσότητα. Το εκδιδόμενο στο τέλος του μήνα τιμολόγιο με ποσότητα και αξία που θα διαβιβαστεί τι πληροφορίες θα δώσει;
• Αν ότι ορίζεται (ως προς την αντικατάσταση της μοναδικής και απαραβίαστης  «απόδειξης εσόδου» που εκδίδεται από το σύστημα εισροών –  εκροών, με  στοιχεία – ΑΛΠ ή τιμολόγιο –  στην απόφαση – ΠΟΛ.1009/4.1.2012 για την «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών – Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού» όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1203/2.11.2012 και την ΠΟΛ.1161/26.6.2013, εξακολουθεί να ισχύει ή όχι; γεγονός που συγχέει τα πράγματα,

7. Επειδή συνεπώς ενόψει των πιο πάνω, καταγράφθηκαν και με το παρόν ενδεικτικά τα τεχνικά προβλήματα και επισημάνθηκε η αναγκαία έκδοση αναλυτικής εγκυκλίου με οδηγίες εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις έκδοσης των παραστατικών πώλησης από ΦΗΜ και κατεξοχήν  οσάκις παρίσταται ανάγκη αντικατάστασης της μοναδικής και απαραβίαστης  απόδειξης που εκδίδεται από το σύστημα εισροών –  εκροών, με  στοιχεία (ΑΛΠ ή τιμολόγιο) από ΦΗΜ, διότι στην αγορά κυκλοφορούν πολλές και διαφορετικές απόψεις,

8. Επειδή κάτω από όλα αυτά τα δεδομένα ανακύπτει από 1η Ιανουαρίου το ερώτημα ποια πρόστιμα έχει να αντιμετωπίσει αυτή η επαγγελματική τάξη των 6.000 πρατηριούχων που εν πολλοίς δεν είναι υπαίτια,
Eπειδή τέτοια και άλλα πολλά ερωτήματα είναι ενδεικτικά και θα χρειαζόταν να γίνει υπερβολικά μεγάλο το παρόν έγγραφο και για την οικονομία του χρόνου σας,

ζητάμε

να γίνει νέα συνάντηση με τα εντεταλμένα στελέχη σας που μπορούν να καλύψουν τα κρίσιμα παραπάνω θέματα που ανέκυψαν και από άποψη αρμοδιότητας των παραπάνω αποφάσεων, αλλά και από άποψη φορολογίας, ΕΛΠ, ΦΠΑ και των εν λόγω τεχνικών εφαρμογών.

Επιπλέον επανερχόμενη ο Ομοσπονδία μας στα προηγούμενα έγγραφά μας επαναλαμβάνει το αίτημα ότι προκύπτει ανάγκη αναβολής εφαρμογής των ανωτέρω απόφασεών σας, μέχρι την ημερομηνία τουλάχιστον εφαρμογής της απόφασης ΠΟΛ.1218/2018 δηλαδή 1/3/2019.

Ευχαριστούμε και αναμένουμε άμεσα τα παραπάνω

Με εκτίμηση,

Για την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος

Ο Πρόεδρος
Μιχάλης Κιούσης

Ο Γεν. Γραμματέας
Άγγελος Τούντας

Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος
Γιώργος Χριστόπουλος

Πηγή

- Advertisement -

Τελευταία Νέα