fbpx
ΑρχικήΗΠΕΙΡΟΣΕγκρίθηκε με… επισημάνσεις το Master Plan του αεροδρομίου του Ακτίου

Εγκρίθηκε με… επισημάνσεις το Master Plan του αεροδρομίου του Ακτίου

Στις 22/9/2017 υπογράφηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η απόφαση έγκρισης του Master Plan της Fraport για τις παρεμβάσεις στο αεροδρόμιο του Ακτίου.
Στο σχετικό έγγραφο αναφέρονται μεταξύ άλλων και οι επισημάνσεις του Υπουργείου:
«Εγκρίνουµε το Ρυθµιστικό Σχέδιο (Master Plan) και το Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Επικείµενων Έργων του Αεροδροµίου Ακτίου µε τις κάτωθι επισηµάνσεις:
1. Η ευθύνη της µεθοδολογίας πρόβλεψης ετήσιας και ωριαίας αεροπορικής και επιβατικής κίνησης και της ορθής εφαρµογής αυτής, καθώς και της εκτίµησης χωρητικότητας ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον Μελετητή, τον Παραχωρησιούχο και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό.
Τα µοντέλα πρόβλεψης αεροπορικής και επιβατικής κίνησης καθώς και εκτίµησης χωρητικότητας δεν αποτέλεσαν αντικείµενο ελέγχου στα πλαίσια του Ρυθµιστικού Σχεδίου (σχετ.16 & 19).
2. Ο Παραχωρησιούχος φέρει την ευθύνη της ορθής, απρόσκοπτης και αδιατάρακτης λειτουργίας του αεροδροµίου στις περιοχές παραχώρησης σύµφωνα µε τις Συµβάσεις Παραχώρησης.
3. Η ευθύνη της τήρησης του Χρονοδιαγράµµατος Υλοποίησης Επικείµενων Έργων ανήκει εξ΄ ολοκλήρου στον Παραχωρησιούχο και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό.
4. Κατά τη διαδικασία αναδιαµόρφωσης ή καθαίρεσης των υφιστάµενων αεροσταθµών στους οποίους στεγάζονται γραφεία προσωπικού Αεροναυτιλίας ή στους οποίους λειτουργούν µεµονωµένα συστήµατα Αεροναυτιλίας, θα διασφαλιστεί για το προσωπικό της ΥΠΑ όπως ορίζεται σύµφωνα µε Ν.4427/16, η διάθεση αντίστοιχων χώρων µε τους υπάρχοντες, καθώς και η απρόσκοπτη και οµαλή λειτουργία των συστηµάτων αεροναυτιλίας (όπου υφίστανται) δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αδιάλειπτη λειτουργία των ηλεκτρολογικών υποδοµών. Για το σκοπό αυτό, σε κάθε φάση των εργασιών θα διατηρείται άµεση και επισταµένη συνεργασία µε τους υπεύθυνους της ΥΠΑ και να εκδίδονται οι απαιτούµενες άδειες.
5. Κατά την εκτέλεση των έργων που περιλαµβάνονται στα ρυθµιστικά σχέδια και πραγµατοποιούνται εκτός της περιοχής προστασίας των συστηµάτων πλοήγησης ευθύνης ΥΠΑ, θα ληφθεί µέριµνα ώστε α) να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη ηλεκτρική τροφοδοσία των εγκαταστάσεων συστηµάτων πλοήγησης και β) οι κινήσεις, δραστηριότητες, µεταφορές υλικών, κλπ, να διενεργούνται εκτός της ζώνης των 600m από τα VOR/DME και εκτός των 100m από τα NDB.
6. Θέµατα που αφορούν δίκτυα κοινής ωφέλειας, καθώς και των αναµενόµενων καταναλώσεων αυτών σε νερό (water), ηλεκτρική ενέργεια (electricity) και αποχέτευση (sewage & waste water) βασίζονται στην πρόβλεψη της µελλοντικής ζήτησης, η ορθότητα της οποίας ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον Μελετητή, τον Παραχωρησιούχο και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό.
7. Ιδιαίτερα για τα κτίρια αεροσταθµών: Α. Σε ότι αφορά τις αποστάσεις άνω των 300 µέτρων θα εφαρµοσθούν τα προβλεπόµενα στη Σύµβαση Παραχώρησης κατά την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρµογής. Β. Ο υπολογισµός των απαιτούµενων εµβαδών, ο οποίος αφορά στις ελάχιστες απαιτήσεις χώρων και εγκαταστάσεων αεροσταθµού κατά το έτος 2026 δεν είναι συγκρίσιµο µέγεθος 4/5 µε το συνολικό εµβαδόν των υφιστάµενων χώρων. Ειδικές παρατηρήσεις θα γίνουν στη φάση του ελέγχου της τεχνικής µελέτης του κτιρίου κατά την οποία θα απεικονίζονται όλες οι λειτουργίες κάθε χώρου µε τις αντίστοιχες επιφάνειες.
8. Ο Παραχωρησιούχος φέρει ακέραια την ευθύνη να µη δηµιουργούνται επιπλέον εµπόδια που διαπερνούν τις επιφάνειες απελευθέρωσης εµποδίων και της ορατότητας από τους Πύργους Ελέγχου των Αεροδροµίων.
9. Ο Παραχωρησιούχος φέρει την ευθύνη της λήψης της κατάλληλης περιβαλλοντικής αδειοδότησης για όλα τα προτεινόµενα στο ρυθµιστικό σχέδιο έργα υποδοµών και εγκαταστάσεων. Επιπλέον φέρει την ευθύνη της τήρησης των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων καθώς και της εκπόνησης και τήρησης ολοκληρωµένου συστήµατος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε τις Συµβάσεις Παραχώρησης.
10. Οι δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί από την Fraport µέσω απαντητικών επιστολών στις παρατηρήσεις της ΥΠΑ αποτελούν στοιχεία έγκρισης των Ρυθµιστικών Σχεδίων (Master Plan).
11. Θα προβλεφθούν οι ανάγκες της Γενικής Αεροπορίας για θέσεις στάθµευσης και ανεφοδιασµό».
Ο σχεδιασμός της εταιρίας για το Άκτιο περιλαμβάνει:
  • Επέκταση κατά 2.381 m2 και ανακαίνιση τερματικού σταθμού
  • Εγκατάσταση συστήματος «HBS inline screening» για τον έλεγχο των αποσκευών
  • Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών
  • Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης-απογείωσης- στάθμευσης αεροσκαφών
  • 75% αύξηση των σταθμών Check-in (από 8 σε 14)
  • 60% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 5 σε 8)
  • Διπλασιασμός των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 2 σε 4).

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή

- Advertisement -

Τελευταία Νέα