fbpx
ΑρχικήΗΠΕΙΡΟΣΔιάλογος και προτάσεις της Αρτινής κοινωνίας για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Διάλογος και προτάσεις της Αρτινής κοινωνίας για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

-Παρουσιάστηκε χθες στην Επιτροπή Διαβούλευσης

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ.), η μελέτη του οποίου συντάσσεται και έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 102.935,32 ευρώ, συζητήθηκε στην χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Αρταίων. Η διαβούλευση  θα γίνει σε τρία στάδια και μέσα από τις προτάσεις που θα κατατεθούν θα καταρτιστούν οι δράσεις που θα υποβληθούν προς χρηματοδότηση, με τελικό στόχο την επίλυση του μείζονος θέματος του κυκλοφοριακού, με έμφαση  στην ποιοτική μετακίνηση στην πόλη, με σεβασμό στο περιβάλλον.

«Το ΣΒΑΚ αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο ώστε να επιλύσουμε ένα χρόνιο πρόβλημα της Άρτας, το κυκλοφοριακό. Μέσα από τη μελέτη θα δούμε τις απαραίτητες δράσεις, με στόχο μια πιο ποιοτική μετακίνηση στην Άρτα, με έμφαση στο ποδήλατο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και βέβαια στο περπάτημα. Προς αυτή την κατεύθυνση, η σημερινή διαβούλευση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θέλουμε τις προτάσεις όλων των φορέων και τη συνεργασία τους. Πρόκειται για μια προσπάθεια που αφορά όλους τους συμπολίτες, αφού αγγίζει το ευαίσθητο κομμάτι της καθημερινότητας. » ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην εισήγησή του ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι αρμόδιοι μελετητές, που έκαναν την παρουσίαση, μεταξύ άλλων, των στόχων του Σχεδίου, οι οποίοι είναι:

  • Η παράκαμψη της διερχόμενης κυκλοφορίας από τον αστικό ιστό με την δημιουργία νέων περιμετρικών οδικών συνδέσεων των Δημοτικών Διαμερισμάτων τόσο με την πόλη της Άρτας όσο και μεταξύ τους.
  • Η δημιουργία επαρκών οδικών διελεύσεων του Αράχθου, στο τμήμα του που περιβάλλει την πόλη, με την κατασκευή νέων γεφυρών σε κατάλληλες θέσεις και των απαιτούμενων οδικών τους συνδέσεων.
  • Η αποφόρτιση της Περιφερειακής οδού και η ενίσχυση της λειτουργίας της ως αστικής αρτηρίας.
  • Η σύνδεση του οικιστικού ιστού της πόλης με την παρόχθια ζώνη.
  • Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με την βελτίωση των προσβάσεων.
  • Η ανάδειξη των βυζαντινών μνημείων της πόλης σε συνδυασμό με την κίνηση των πολιτών και τουριστών.
  • Η βελτίωση της προσπελασιμότητας των αστικών κέντρων διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας συνθήκες βιώσιμης κινητικότητας προς και εντός των πόλεων.
  • Η εφαρμογή μέτρων και παρεμβάσεων για την ενθάρρυνση της μετακίνησης με δημόσια συγκοινωνία, ποδήλατο ή πεζή και αποθάρρυνση της χρήσης ιδιωτικού αυτοκινήτου για τις καθημερινές μετακινήσεις
  • Ο στρατηγικός σχεδιασμός και προγραμματισμός των προτεινόμενων έργων και παρεμβάσεων βιώσιμης κινητικότητας, με τρόπο ώστε να διασφαλιστεί μια ομαλή διαδικασία υλοποίησής τους στα επόμενα χρόνια.

Κατά την εκπόνηση της μελέτης του ΣΒΑΚ θα γίνει μια εκτενής συλλογή στοιχείων και θα αναπτυχθεί ένα κυκλοφοριακό μοντέλο που θα αναπαράγει με πιστότητα τις υφιστάμενες συνθήκες, ενώ θα μπορεί να αξιοποιηθεί για προβλέψεις.  Έτσι δημιουργείται μια κοινή βάση για την αξιολόγηση των προτάσεων της μελέτης.

Τέλος, να σημειωθεί ότι από την Τετάρτη 2 Μαΐου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αρταίων www.arta.gr σε ειδικό μπάνερ και ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες να το συμπληρώνουν και να καταθέτουν τις προτάσεις τους συμμετέχοντας ουσιαστικά στην διαβούλευση για την κινητικότητα στην Άρτα.

 

- Advertisement -

Τελευταία Νέα