fbpx
ΑρχικήΕΛΛΑΔΑΑυτό είναι το νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ -Τι αλλάζει

Αυτό είναι το νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ -Τι αλλάζει

Επίσης, η «αυτονομία» των Ιδρυμάτων και η «εξωστρέφεια» είναι ανάμεσα στις προτεινόμενες ρυθμίσεις. Με το νομοσχέδιο αυτό, επισημαίνουν, η κυβέρνηση πλέον «θα έχει νομοθετήσει όλο το βασικό νομοθετικό έργο στον τομέα της Παιδείας, για το οποίο δεσμεύτηκε προεκλογικά».

Το Πανεπιστήμιο που θα δημιουργηθεί, τονίζεται, από τη μια «πολλαπλασιάζει τις προοπτικές των φοιτητών και διευρύνει τους ορίζοντές τους – τόσο σε γνωστικό/ακαδημαϊκό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο», ενώ «παρακινεί τα μέλη ΔΕΠ να καινοτομήσουν και τα ενθαρρύνει να εξελιχθούν, μέσω ενός πιο αξιοκρατικού, πιο ποιοτικού και λιγότερο γραφειοκρατικού πλαισίου».

Ταυτόχρονα, «εξελίσσει το ελληνικό Πανεπιστήμιο σε ζωντανή κυψέλη διερεύνησης, επικοινωνίας, δράσης και έκφρασης, το οποίο πρωτοπορεί και ηγείται των επιστημονικών εξελίξεων του 21ου αιώνα και ενισχύει το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας, με Πανεπιστήμια που διαχέουν τα οφέλη στην κοινωνία, ενώ συνδιαλέγονται με τον παραγωγικό ιστό, καθώς και την αγορά εργασίας». Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «το Πανεπιστήμιο γίνεται πιο εξωστρεφές, λειτουργεί μέσα στην κοινωνία, για την κοινωνία».
Το νομοσχέδιο του Παιδείας διαρθρώνεται σε τέσσερις άξονες:

Πρώτον, «αναβάθμιση ποιότητας ΑΕΙ, μέσω του εκσυγχρονισμού προγραμμάτων σπουδών, της ενίσχυσης ερευνητικής δραστηριότητας και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, πιο αξιοκρατικού συστήματος εκλογής και εξέλιξης μελών ΔΕΠ».

Ενδεικτικά, προβλέπονται κοινά/διπλά προπτυχιακά μεταξύ πανεπιστημιακών τμημάτων, εσωτερικό «Erasmus» (π.χ. ένας φοιτητής της Νομικής να μπορεί να παρακολουθήσει ένα εξάμηνο στην Αρχιτεκτονική), επαγγελματικά μεταπτυχιακά, ενίσχυση της πρακτικής άσκησης, βιομηχανικά διδακτορικά (π.χ. υποψήφιος διδάκτορας κάνει τη διατριβή του σε νέο τρόπο διαχείρισης αποβλήτων, που αναζητούν οι βιομηχανίες σε συνεργασία μαζί τους), πλαίσιο για την προσέλκυση επισκεπτών καθηγητών και ερευνητών από το εξωτερικό και «σύγχρονο, αξιοκρατικό σύστημα εκλογής και εξέλιξης καθηγητών».

Δεύτερον, «ενίσχυση λειτουργικότητας των ΑΕΙ». Αξιοποιούνται θεσμικά εργαλεία «για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της οργανωτικής λειτουργίας των ΑΕΙ, εκτός από Οργανισμό/Εσωτερικό Κανονισμό, ενώ απελευθερώνεται το πλαίσιο διεξαγωγής έρευνας από γραφειοκρατικές δυσλειτουργίες». Για παράδειγμα: Πολυετές Στρατηγικό Σχέδιο και σύστημα στοχοθεσίας, Σχέδιο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Σχέδιο Αειφορίας και Ανάπτυξης, Σχέδιο Προσβασιμότητας ΑΜΕΑ, Απελευθέρωση πλαισίου σε θέματα οικονομικής διαχείρισης των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων.

Τρίτον, «προώθηση σύνδεσης ΑΕΙ με την κοινωνία». Αφορά στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την παροχή υπηρεσιών από εργαστήρια προς πολίτες/φορείς, την ενίσχυση της δια βίου μάθησης και την υποστήριξη διεθνοποίησης και ανάπτυξης συνεργασιών. Ενδεικτικά, τα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσω «θέσπισης πληρέστερου πλαισίου για start-ups φοιτητών/διδακτόρων/μεταδιδακτόρων (incubators/pre-incubators), την παροχή υπηρεσιών από πανεπιστημιακά εργαστήρια προς πολίτες/φορείς, τη δυνατότητα οργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων, θερινά/χειμερινά προγράμματα σπουδών και υποστήριξη διεθνοποίησης και ανάπτυξης συνεργασιών».

Τέταρτον, δρομολογείται «ο εκσυγχρονισμός του ΔΟΑΤΑΠ» με τη θέσπιση ευέλικτου πλαισίου για ακαδημαϊκή αναγνώριση πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ενδεικτικά θα προχωρήσει η ίδρυση Μητρώων των ακαδημαϊκά αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής και των αλλοδαπών προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου και η κατάργηση της υποβολής ατομικής αίτησης για την έκδοση ατομικής πράξης ακαδημαϊκής αναγνώρισης από μέρους των πολιτών, οι οποίοι έχουν σπουδάσει στα ανωτέρω Πανεπιστήμια και θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Ελλάδα, δηλαδή θα γίνεται αυτόματη ακαδημαϊκή αναγνώριση εφόσον ο υποψήφιος εμπίπτει στις κατηγορίες του Μητρώου.

ΠΗΓΗ

- Advertisement -

Τελευταία Νέα