ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ΟΧΗΜΑΤΑ & ΟΔΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ολοκληρώθηκε η πρώτη γενιά Αυτοκινητόδρομων της χώρας
Με την παράδοση του πρώτου τμήματος του Αυτοκινητόδρομου Ε65 από την Ξυνιάδα μέχρι τα Τρίκαλα, ολοκληρώθηκε η κατασκευή και λειτουργία της πρώτης γενιάς αυτοκινητόδρομων της…