ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ
Γιατί σε κάποιες χώρες οδηγούν στην αριστερή πλευρά του δρόμου
Περίπου 76 χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν υιοθετήσει την οδήγηση στην αριστερή πλευρά του δρόμου, όπως πχ. στη Βρετανία και την Κύπρο. Έχουμε μάθει…