ΕΚΚΛΗΣΙΑ Tag Archive

13 Ιουνίου Εορτή: Αγία Ακυλίνη

Τὸν παστὸν εὐτρέπιζε λαμπρόν, Νυμφίε. Ἀκυλῖνα σοι τέμνεται Νύμφη νέα....

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

5 Ιουνίου Εορτή: Άγιος Δωρόθεος Ιερομάρτυρας επίσκοπος Τύρου (Απολυτίκιον)

Ὁ Δωρόθεος, κἂν φραγγέλλωμαι λέγει, Λείπουσι πολλὰ πρὸς...

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

29 Μαΐου εορτή: Οσία Υπομονή

Βιογραφία Η Αγία Υπομονή, κατά κόσμον Ελένη Δραγάση, και...

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

24 Μαΐου Εορτή: Όσιος Συμεών ο Θαυμαστορείτης (Απολυτίκιον)

Θαυμαστὸν ᾤκει πρὶν Συμεὼν γῆς ὄρος, Πόλου δὲ...

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

14 Μαΐου εορτή: Άγιος Ισίδωρος που μαρτύρησε στη Χίο (Απολυτίκιον)

Ἔσαινεν Ἰσίδωρον ἐλπὶς τοῦ στέφους, Καὶ πρὸς τομὴν...

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

10 Μαΐου εορτή: Άγιος Σίμων ο Απόστολος, ο Ζηλωτής (Απολυτίκιον)

Ἔοικε Χριστὲ τοῦτό σοι Σίμων λέγειν. Ζηλῶν πάθος σόν,...

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

5 Μαΐου Εορτή: Αγία Ειρήνη η Μεγαλομάρτυς (Απολυτίκιον)

Ξίφει θανοῦσα καὶ βιώσασα ξένως, Εἰρηνικῶς τέθνηκας...

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

4 Μαΐου εορτή: Αγία Πελαγία (Απολυτίκιον)

Βοὸς τὸ χαλκούργημα πῦρ φανὲν φλέγον, Βληθεῖσαν ἔνδον...