ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

ΟΧΗΜΑΤΑ & ΟΔΗΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Οι Ευρωπαίοι στο τιμόνι – Υπεύθυνη Οδήγηση 2017 (Βίντεο)
Οι μεγάλοι κίνδυνοι για την οδική ασφάλεια, όπως προκύπτουν από τις οδηγικές συμπεριφορές Ευρωπαίων και Ελλήνων οδηγών, αποτυπώνονται από το Ευρωπαϊκό Βαρόμετρο Υπεύθυνης Οδήγησης 2017.…