ΔΕΥΑ

ΗΠΕΙΡΟΣ
Στο ΕΣΠΑ το σύστημα τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού του δικτύου της ΔΕΥΑ Άρτας
Στο ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 1.447.361 ευρώ εντάχθηκε το έργο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου/τηλεχειρισμού για την αυτόματη διαχείριση και τον έλεγχο διαρροών…