Δώρο Πάσχα: Τι ποσό δικαιούστε και πότε γίνεται η πληρωμή

0
168

Οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα, ανεξαρτήτως της υπαλληλικής ή μη ιδιότητάς τους, δικαιούνται, λόγω των ημερών, δώρο Πάσχα. Το δώρο Πάσχα, το οποίο πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, ισούται με μισό μηνιαίο μισθό ή με δεκαπέντε ημερομίσθια, αναλόγως του τρόπου με τον οποίο αμείβεται ο μισθωτός.

Το ποσό υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονταν κατά τη 15η ημέρα πριν από το Πάσχα, ενώ στην περίπτωση κατά την οποία η εργασιακή σχέση έχει λυθεί, ο υπολογισμός γίνεται βάσει των αποδοχών που καταβάλλονταν κατά την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Το δώρο καταβάλλεται ολόκληρο, εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκησε κατά το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου, ενώ σε αντίθετη περίπτωση βραχύτερης διάρκειας, οι μισθωτοί δικαιούνται τμήμα του δώρου και συγκεκριμένα αυτό ισούται με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή με ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ ημέρες εργασιακής σχέσης. Για χρονικό διάστημα μικρότερο και του 8ημέρου, ο μισθωτός δικαιούται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Να επισημανθεί επίσης ότι, αναλογία δώρου Πάσχα δικαιούνται και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απολύθηκαν ή αποχώρησαν οικειοθελώς από την εργασία τους, καθώς δεν αποτελεί προϋπόθεση η ενεργός εργασιακή σχέση κατά το χρόνο χορήγησης του δώρου. Τέλος, να τονίσουμε ότι τα δώρα εορτών γενικώς, συγκαταλέγονται στις τακτικές αποδοχές και διά τούτο η μη καταβολή τους από τον εργοδότη συνεπάγεται την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων, ήτοι φυλάκιση, χρηματική ποινή, πρόστιμο, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης κ.ά.

 

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here