ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

6 Δεκεμβρίου Εορτή: Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας, ο Θαυματουργός (Απολυτίκιον)

Ὁ Νικόλαος, πρέσβυς ὢν ἐν γῇ μέγας, Καὶ γῆς ἀποστὰς εἰς τὸ πρεσβεύειν...

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

30 Νοεμβρίου Εορτή: Άγιος Ανδρέας ο Απόστολος, ο Πρωτόκλητος (Απολυτίκιον)

Ἀντίστροφον σταύρωσιν Ἀνδρέας φέρει, Φανεὶς ἀληθῶς οὐ...

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

25 Νοεμβρίου Εορτή: Αγία Αικατερίνη (Απολυτίκιον)

Αἰκατερῖνα, καὶ σοφὴ καὶ παρθένος· Ἐκ δὲ ξίφους, καὶ...

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

21 Νοεμβρίου Εορτή: Εισόδια της Θεοτόκου (Απολυτίκιον)

Ἔνδον τρέφει σε Γαβριὴλ ναοῦ, Κόρη, Ἥξει δὲ μικρὸν καὶ...

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

13 Νοεμβρίου Εορτή: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης (Απολυτίκιον)

Μύσας ὁ χρυσοῦς Ἰωάννης τὸ στόμα, Ἀφῆκεν ἡμῖν ἄλλο...

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

9 Νοεμβρίου Εορτή: Άγιος Νεκτάριος Μητροπολίτης Πενταπόλεως Αιγύπτου (Απολυτίκιον)

Βιογραφία Γεννήθηκε στις 1 Οκτωβρίου του 1846 μ.Χ. στη...

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

1 Νοεμβρίου Εορτή: Άγιοι Ανάργυροι, Κοσμάς και Δαμιανός (Απολυτίκιον)

Εἰ καὶ παρῆκαν γῆν Ἀνάργυροι δύω, Πληροῦσιν, ὡς πρίν,...

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

26 Οκτωβρίου Εορτή: Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλύτης (Απολυτίκιον)

Δημήτριον νύττουσι λόγχαι Χριστέ μου, Ζηλοῦντα πλευρᾶς...

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

24 Σεπτεμβρίου Εορτή: Αγία Θέκλα η Ισαπόστολος

Αὐτὸς σε σῴζει Θέκλα ῥήξας τὴν πέτραν, Οὗ τῷ πάθει πρὶν...