Βιώσιμη Ενέργεια

ΗΠΕΙΡΟΣ
Περιβαλλοντικό βραβείο για έργα εξοικονόμησης ενέργειας στο Δήμο Αρταίων
Το βραβείο στην κατηγορία της Αστικής Βιωσιμότητας, για έργα εξοικονόμησης ενέργειας από τον ηλεκτροφωτισμό (πρόγραμμα ELENA), ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων και το Σχέδιο Βιώσιμης Ενέργειας (ΕΣΠΑ)…