ΤΗΝΟΣ

ΤΑΞΙΔΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Τήνος και πολιτισμός
Παρουσίαση: Τήνος και πολιτισμός.   Μορφές πάνω στο σκληρό τοπίο. Πίσω το πέλαγος και η Μύκονος. άλλη μια φωτογραφία από την υπαίθρια γλυπτοθήκη του Φ.…