ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ
Πώς να καθαρίσετε τη μούχλα στο σπίτι
Η μούχλα είναι αφοπλιστικά απωθητική. Σε έναν διαγωνισμό βρωμιάς, η μούχλα σίγουρα θα έβγαινε νικήτρια. Αν ξεχάσατε να βγάλετε τα ρούχα από τον κάδο του…