ΗΘΙΚΗ Tag Archive

Χρόνος και αιωνιότητα

Ο Μ. Βασίλειος, ως ερμηνευτής της χριστιανικής θεωρήσεως του χρό­νου, ενώ...

ΔΙΑΦΟΡΑ