Φοιτητικά Νέα

ΕΛΛΑΔΑ
Σύστημα κατά των αντιγραφών απέκτησαν τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ
Λογισμικό που χρησιμεύει ως εργαλείο και για τους ίδιους τους φοιτητές, ώστε να αποφευχθούν οι περιπτώσεις της ακούσιας λογοκλοπής, αλλά και να προστατευθούν οι δικές τους…