Παρέμβαση εισαγγελέα για τα σκουπίδια στους δρόμους

0
133
Óêïõðßäéá óùñåýïíôáé óôïõò äñüìïõò ôçò ÁèÞíáò êáèþò ç ëåéôïõñãßá ôïõ ×ÕÔÁ ÖõëÞò ìå ìåéùìÝíï ðñïóùðéêü Ý÷åé óáí áðïôÝëåóìá íá ìçí ìðïñïýí ôá áðïññéììáôïöüñá ôùí äÞìùí íá áäåéÜóïõí ôá óêïõðßäéá, ÔåôÜñôç 1 Äåêåìâñßïõ 2010.

Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε η ανεξέλεγκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τα σκουπίδια.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηλίας Ζαγοραίος διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν διαπράττονται αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα που συνδέονται με τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την πιθανότητα κινδύνου για τη δημόσια υγεία.

Την έρευνα θα διενεργήσει ο εισαγγελέας Δημήτρης Γκύζης, ο οποίος θα καλέσει και τους πρώτους μάρτυρες σε κατάθεση και θα αξιολογήσει τα στοιχεία που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας.

Η εισαγγελική παρέμβαση έρχεται τη στιγμή που η ΠΟΕ-ΟΤΑ αποφάσισε να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις μέχρι και την ερχόμενη Πέμπτη. Αντίθετα, η ΠΟΠ-ΟΤΑ ανέστειλε τις κινητοποιήσεις. Παρ” όλα αυτά, μόνο ένας μικρός αριθμός απορριμματοφόρων έχει βγει στους δρόμους για την αποκομιδή των σκουπιδιών.​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here