Επιμελητήριο Άρτας: Αποτελέσματα εκλογών

ΗΠΕΙΡΟΣ

Δείτε τα αποτελέσματα παρακάτω:

Εμπορικό: Ψήφισαν 381, Άκυρα – Λευκά: 12
Κολιός 162, Έδρες: 4
Γκολομάζος 106, Έδρες:2
Χουλιάρας 101, Έδρες:2

Μεταποίηση: Ψήφισαν 216, Άκυρα – Λευκά: 14
Κολιός 75, Έδρες:2
Γκολομάζος 87, Έδρες:3
Χουλιάρας 40, Έδρες: 1

Υπηρεσιών: Ψήφισαν 235, Άκυρα – Λευκά:9
Κολιός 100, Έδρες:3
Γκολομάζος 70, Έδρες:2
Χουλιάρας 56, Έδρες: 2

Last modified: 5 Δεκεμβρίου 2017

Αφήστε μια απάντηση