Εγκρίθηκε ο διαγωνισμός για την πτήση «Ιωάννινα- Ηράκλειο» – Ως τις 17 Ιουλίου οι προσφορές

0
75

Στον ιστότοπο της ευρωπαϊκής επιτροπής αναρτήθηκε η ανακοίνωση για την πραγματοποίηση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα οδηγήσει στην επιλογή αναδόχου για την τακτική αεροπορική γραμμή Ιωαννίνων- Ηρακλείου.

Η γραμμή έχει ενταχθεί στις άγονες και μετά από περιπέτειες αρκετών μηνών φτάνει το πλήρωμα του χρόνου για την διαγωνιστική διαδικασία.

Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην οποία θα αναρτηθεί τις προσεχείς ημέρες η Διακήρυξη.

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών ορίζεται στις 61 ημέρες και προσδιορίζεται ως τις 17 Ιουλίου.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, εντός τριάντα  ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και συγκεκριμένα έως τις 16-6-2023, οι κοινοτικοί αερομεταφορείς εκδηλώνουν εγγράφως την πρόθεσή τους (υποβάλλοντας στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας το σχετικό πρόγραμμα πτήσεων) για την εκτέλεση από την 1 Οκτωβρίου 2023 τακτικών αεροπορικών δρομολογίων χωρίς αποκλειστικότητα και χωρίς να λάβουν οικονομικό αντιστάθμισμα, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται, είτε εξ ολοκλήρου (σε περίπτωση ενός μόνου αερομεταφορέα) είτε κατ’ αναλογία (σε περίπτωση πλέον του ενός αερομεταφορέα), οι υποχρεώσεις ελάχιστης συχνότητας πτήσεων, ελάχιστων προσφερόμενων θέσεων εβδομαδιαίως, καθώς και μέγιστης τιμής ναύλου.

Ο διαγωνισμός αφορά την εκτέλεση πτήσεων από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 2027.

Το πρόγραμμα πτήσεων που έχει καθοριστεί από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας προβλέπει:

• Τρεις πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 90 προσφερόμενων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη χαμηλή περίοδο.

• Τέσσερις πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 120 προσφερόμενων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά τη μέση περίοδο.

• Έξι πτήσεις με επιστροφή εβδομαδιαίως, με ένα σύνολο 180 προσφερόμενων θέσεων εβδομαδιαίως ανά κατεύθυνση, κατά την υψηλή θερινή περίοδο.

 

 

Πηγή